Beschut werken

Wil jij graag aan het werk maar heb je door een beperking veel begeleiding of aanpassingen in het werk nodig? Dan kun je misschien via beschut werk aan de slag.

Bij beschut werk gaat het om een baan met salaris
Beschut werk is bedoeld voor mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Bij beschut werk kun je denken aan bijvoorbeeld inpak- of productiewerk, werken in de groenvoorziening, schoonmaakwerk of bijvoorbeeld werk in een bakkerij.

BAAN MET SALARIS
Bij beschut werk gaat het om een baan met salaris. Als je beschut werk doet, ben je in dienst van de gemeente of een andere werkgever. Als het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt onder een cao valt, geldt de cao ook voor jou als werknemer. Vrijwilligerswerk en dagbesteding vallen niet onder beschut werk.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR BESCHUT WERK?
Niet iedereen mag beschut werk doen. De gemeente kan UWV laten beoordelen of iemand in aanmerking komt voor beschut werk. Je kunt ook zelf aan UWV advies vragen over beschut werk. UWV geeft je dan een Advies indicatie beschut werk, deze kan positief of negatief zijn. Met dit Advies indicatie beschut werk kun je zelf naar de gemeente gaan voor beschut werk. Je kunt in aanmerking komen voor beschut werk als de gemeente je naar werk begeleidt of heeft begeleid. Of als je een uitkering van UWV ontvangt. Daarbij geldt:

Je kunt werken, maar je hebt begeleiding of aanpassingen nodig die een gewone werkgever niet kan bieden.

Je mag niet vaker dan 1x per jaar zelf een advies aanvragen bij UWV over beschut werk. Doe je dat wel? Dan krijg je een negatief advies. Dit geldt niet als de gemeente de aanvraag voor je doet. Als er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn ten opzichte van het eerdere advies, dan zal UWV de aanvraag wel inhoudelijk beoordelen.

WAT DOET UWV BIJ ADVIES INDICATIE BESCHUT WERK?
Bij een Advies indicatie beschut werk onderzoekt UWV welke mogelijkheden je hebt om te werken. En welke aanpassingen en/of begeleiding je daarvoor nodig hebt. Als je voldoet aan de voorwaarden die hierboven beschreven zijn, geeft UWV een positief advies beschut werk. Bij een positief advies is de gemeente verplicht je een beschutte werkplek te bieden. De gemeente mag alleen weigeren als het aantal beschutte plekken voor jouw gemeente al vol is.

HOE ZIT HET MET EEN GELDENDE INDICATIE WSW?
Heb je een nog geldende indicatiebeschikking Wsw met een positief advies begeleid werken en vraag je zelf of vraagt iemand anders voor jou advies beschut werk aan? Dan geeft UWV een negatief advies beschut werk af. Er is immers al vastgesteld dat je mogelijkheden hebt om bij een reguliere werkgever te werken.

Heb je een geldende indicatiebeschikking Wsw zonder positief advies begeleid werken? Dan geeft UWV bij een aanvraag een positief advies beschut werk af. UWV hoeft ook in dit geval geen nader onderzoek te doen.

Is jouw indicatiebeschikking Wsw niet meer geldig? Of zijn je omstandigheden sinds de datum van je Wsw-indicatie - met een positief advies begeleid werken - dusdanig veranderd dat er aanleiding is om een nieuw advies aan te vragen? Dan kun je een nieuw advies aan UWV vragen. Bij de beoordeling mag UWV sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van Wsw-gegevens van voor 1 januari 2015.

ADVIES INDICATIE BESCHUT WERK AANVRAGEN
Heb jij een arbeidsbeperking en wil je weten of je voor beschut werk in aanmerking komt? Kies je situatie op de advieswijzer op uwv.nl. Wil je vervolgens een advies aanvragen? Op uwv.nl kun je het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen invullen. Stuur dit naar UWV. Kom je er niet uit? Vraag dan iemand om je te helpen bij de aanvraag. Binnen 8 weken krijg je antwoord op je aanvraag.

BESCHUT WERK EN EEN WW-, ZW-, WAJONG-, WIA- OF WAO-UITKERING
Ook met een uitkering van UWV kun je in aanmerking komen voor beschut werken. Heb je een uitkering van UWV en krijg je een positief advies beschut werk, dan is de gemeente verplicht om een beschutte werkplek te realiseren. De werkgever kan voor een Wajonger loondispensatie aanvragen bij UWV. UWV regelt dan ook de benodigde voorzieningen, zoals jobcoaching of vervoer. Heb je een andere uitkering van UWV? Dan is beschut werk met loondispensatie niet mogelijk. De gemeente kan wel beschut werken met loonkostensubsidie inzetten en is dan ook verantwoordelijk voor jobcoaching en eventueel andere benodigde voorzieningen.    

BESCHUT WERK EN DE BANENAFSPRAAK
Beschutte werkplekken tellen niet mee voor de banenafspraak. Als mensen in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen en later wordt een positief advies beschut werk door UWV voor hen afgegeven, dan worden zij direct uit het doelgroepregister verwijderd.

BESCHUT WERK EN GEEN ARBEIDSVERMOGEN
Als je geen arbeidsvermogen hebt, kom je niet in aanmerking voor beschut werken. Je kunt mogelijk wel deelnemen aan (arbeidsmatige) dagbesteding. Dagbesteding is een voorziening vanuit de gemeente (Wmo). Bij dagbesteding ontvang je geen loon. Lees ook het artikel: Dagbesteding: zinvol meedoen in de samenleving

BESCHUT AAN DE BAK
Op de website www.beschutaandebak.nl vind je informatie, video’s en ervaringsverhalen over beschut werk. Een handige vragenlijst helpt je om te ontdekken of jij in aanmerking kunt komen voor beschut werk.