Activiteiten

Met de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning en van beschermd wonen naar beschermd thuis zal de behoefte toenemen aan laagdrempelige voorzieningen voor ontmoeting en activiteiten voor mensen die door een beperking of kwetsbaarheid enige begeleiding nodig hebben bij hun deelname aan de samenleving.

Kenmerkend zijn de toegankelijkheid, de gemengde deelname door mensen met een verschillende (of geen) ondersteuningsbehoefte en de inzet van peer support. Iedereen kan naar vermogen iets bijdragen en wordt daarvoor gezien, gewaardeerd en gestimuleerd.