Abbott Patienten Centraal Dag

Op 30 mei hebben we zowel in Zwolle als in Deventer de Patiënten Centraal Dag van Abbott Laboratories en Abbott Logistics mogen hosten op wijklocaties De Terp in Zwolle en op het Brinkgreven terrein in Deventer op locatie Tollerink, Huis aan de Dijk en de Bloemendal.

Dankzij veel fantastische vrijwilligers zijn er weer heel wat klussen geklaard en mensen blij gemaakt met een bingo, karaoke, en aan autoritje langs de Ijssel. We hebben weer mooie herinneringen gemaakt met elkaar.

Alle dank aan de vrijwilligers en medewerkers die hebben bijgedragen aan deze mooie dag!