WABZ Twente - Stand van zaken

Voor de samenwerking tussen WerV, onderdeel van de GGZ-instelling Dimence en Mediant met de afdelingen Werk & Inkomen in de arbeidsmarktregio Twente is in november 2020 een businesscase opgesteld voor de periode 2021-2023. In deze businesscase staat de ambitie van 100 trajecten en 50 toeleidingen naar werk over 3 jaar.

Het project is verheugd te kunnen melden dat de grens van 100 trajecten is gepasseerd! Er worden momenteel 102 inwoners van Twente die kampen met psychische kwetsbaarheid begeleid richting betaald werk (of zijn in de afgelopen periode begeleid). Hiervan zijn inmiddels 25 personen aan het werk.

Na anderhalf jaar is de doelstelling van het aantal begeleidingstrajecten al behaald. Het aantal plaatsingen naar werk nog niet, maar dat heeft ook te maken met de doorlooptijd van de trajecten. Het kost nu eenmaal vaak veel tijd om iemand goed en duurzaam op een passende plek te krijgen.

Vanuit de landelijke organisatie Hoofdzaak Werk is voor Twente een doelstelling bepaald van 100 trajecten in 2022. Ongeveer de helft van de 102 huidige trajecten is in 2022 gestart. Daarmee zitten we ook op koers met de landelijke doelstelling.