Begeleiders dagbesteding De Pol

Dagactiviteit de Pol is een initiatief van WerV (WijZ/ Dimence Groep) en het RIBW en  is bedoeld om op een laagdrempelige manier de kracht van mensen met een afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt te versterken. Het doel hiervan is dat zij hierdoor een goede dag hebben en één of meer stapjes hoger komen op de participatieladder. 

De nadruk ligt qua begeleiding zowel op sociaal emotioneel als op taakgericht niveau. We gaan uit van de mogelijkheden, bieden perspectief en houden rekening met de beperkingen. We stellen haalbare doelen en mensen krijgen inzicht in hun mogelijkheden en competenties.  

 

Bijzonder aan Dagactiviteit de Pol is dat de activiteiten gericht zijn op wederkerigheid. We willen met de deelnemers graag van betekenis zijn voor elkaar maar ook voor onze omgeving en zijn daarom bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met het Verzorgingstehuis en het winkelcentrum in onze directe omgeving zodat de activiteiten die we bieden direct een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen en daarmee van de deelnemers. We bieden begeleiding op maat, van lichte ondersteuning tot zwaardere begeleiding. Dit betekent dat iedereen kan aansluiten en kan meedoen. Beroepskrachten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en studenten vormen samen het begeleidingsteam. We bieden uitdagende en betekenisvolle activiteiten en vrijwilligerswerk op verschillende niveaus voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers.  

Wij zoeken vrijwilligers met en zonder ervaringsdeskundigheid die een vaste dag/ moment per week beschikbaar zijn om onze deelnemers te begeleiden om hun eerste stappen terug naar de maatschappij te helpen zetten. Ervaring in het begeleiden van mensen is wenselijk maar niet vereist. De activiteiten zullen aangeboden worden op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Je ondersteunt deelnemers met o.a. een afstand tot de arbeidsmarkt, een psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperkingen en aanpassings- of gedragsproblemen waarbij je de focus legt op hun kwaliteiten en signaleert tegelijkertijd ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij kijk je echt naar de mens achter het verhaal en probeert aansluiting te vinden. 

 

Wij bieden: 

Instructie tot begeleider, een basiscursus psychiatrie, minimaal 2 x per jaar een verdiepingsavond, mogelijkheden voor het volgen van cursussen, leuke workshops en uitjes met de personeelsvereniging voor vrijwilligers, een gezellige activiteit ter waardering, een attentie aan het eind van het jaar, 4 x per jaar een nieuwsbrief. Leuke collega’s en goede ondersteuning. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Ruby Blom op telefoonnummer 038-8515799 of 06-10897520. Ook zijn wij per mail bereikbaar via info@wervdg.nl 

Ook andere projecten en vrijwilligersvacatures bekijken? www.wervdg.nl

 

Nu reageren

Geslacht
Contact voorkeur
Hoe mogen we contact met u opnemen?
De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.