Vrijwilligersbeleid

Wat u moet weten

Bij de Dimence Groep is de zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn onder gebracht in een aantal kleinere, stichtingen: Dimence, de Kern, Transfore, Mindfit, Jeugd, WijZ en Impluz. Die hebben ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, klanten en deelnemers.
We hebben en gezamenlijk streven om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep; we werken samen, delen kennis en vormen en keten We leren van elkaar en versterken elkaar.

Waar mogelijk werken wij met vrijwilligers, aanvullend op het werk van de beroepskrachten. Niet alleen binnen de zorg en onze maatschappelijke- en welzijnsactiviteiten maar ook binnen onze ondersteunende diensten. Het organiseren en coördineren van vrijwillige inzet wordt uitgevoerd door team WerV van de Dimence Groep. Denk hierbij aan het plaatsen van vacatures, scholing, een nieuwsbrief voor vrijwilligers en diverse dank-je-wel activiteiten.

Aanmelding

Meldt u zich bij WerV als vrijwilliger en weet u al precies wat u gaat doen, omdat u reageert op een vacature? Dan voert u een gesprek met de contactpersoon van de desbetreffende functie of een vrijwilligers coördinator. Past de functie bij u, dan kunt u meestal snel aan de slag.
Wilt u graag geïnformeerd worden over uw mogelijkheden als vrijwilliger dan krijgt u een uitgebreider gesprek met de medewerker van WerV of een vrijwilligerscoördinator. Deze gaat samen met u op zoek naar het werk dat bij u past.
Vaste contactpersoon
Elke vrijwilliger heeft een vaste contactpersoon; dit is een beroepskracht. De contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen. Ook ondersteunt de contactpersoon u waar nodig bij uw werkzaamheden

Kennismakingsgesprek

Is er een geschikte vacature beschikbaar, dan volgt een kennismakingsgesprek met de contactpersoon van de betreffende vacature. Dit is een beroepskracht. In dit gesprek bepaalt u samen met de beroepskracht of de vrijwilligersfunctie bij u past. Wanneer u beiden enthousiast bent, worden er afspraken gemaakt over de inwerkperiode en wordt de vrijwilligersovereenkomst opgesteld.
Zo mogelijk wordt de vrijwilligersovereenkomst in tweevoud direct getekend, anders gebeurt dit tijdens de inwerkperiode. Wanneer een van beide twijfels heeft of de vacature geschikt is, dan wordt de vrijwilligerscoördinator opnieuw ingeschakeld.

Vrijwilligersovereenkomst

U en uw contactpersoon leggen in een vrijwilligersovereenkomst vast welke werkzaamheden u gaat verrichten. Ook werktijden en verdere afspraken zoals de gedragscode worden hierin vastgelegd. De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt; een exemplaar is voor u, het andere voor de vrijwilligersadministratie van WerV. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking, wel van goede afspraken.
Als u in uw vrijwilligerswerk alleen werkt met individuele mensen (1 op 1) dan vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De aanvraag voor deze verklaring verzorgen wij voor u. Ook vergoeden wij de gemaakte kosten. Mocht u al een VOG hebben dan mag deze niet ouder zijn dan 1 jaar. Kan de VOG niet worden overlegd, dan wordt het contract ontbonden.

Verzekeringen

Vrijwilligers van de Dimence Groep zijn verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekeringen keren uit bij overlijden, blijvende invaliditeit en bij beperkte kosten op geneeskundig en materieel gebied. Ook zijn ze verzekerd bij schade en letsels die vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden aan derden toebrengen en bij schade en letsels die ontstaan bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Daarnaast is de schade aan vervoermiddelen, opgelopen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk verzekerd en is er een autoverzekering voor vrijwilligers die schade dekt aan de privéauto bij zogenaamde dienstreizen.
Daarnaast vindt u hieronder de link naar de regeling die wij aanbieden voor een collectieve zorgverzekering voor vrijwilligers.
http://medewerkers.info/vp/dimencegroep

Informatieboekje vrijwilligersbeleid

Onderstaand vindt u links naar het vrijwilligersbeleid per stichting.
Dimence, de Kern, Transfore, Mindfit, Jeugd, WijZ en Impluz.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor vrijwilligers is Ruby Gortworst. U kunt bij haar terecht voor vragen of klachten, waarvan u het moeilijk vindt om direct te bespreken met uw contactpersoon.
U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 038 - 8515710 of per e-mail op adres r.gortworst@wervdg.nl
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij horen graag van u!

Klachten

Indien u opmerkingen hebt of problemen heeft, kunt u deze bespreken met uw contactpersoon of met de vertrouwenspersoon vrijwilligers. Wanneer u er samen niet uitkomt dan kunt u uw klacht melden bij de projectmanager Annemarie van der Kolk. Zij is bereikbaar via het secretariaat van WerV. Uw klacht wordt vervolgens behandeld volgens het klachtenreglement wat opvraagbaar is bij het secretariaat van WerV.

T 038 8515799
E. info@wervdg.nl