Nauwe samenwerking tussen WerV, WijZ, RIBW en InteraktContour

Hoop op meer perspectief voor kwetsbare mensen
Hoeveel inwoners van Zwolle-Zuid komen nooit hun huis uit, komen nooit onder de mensen, omdat het leven al een hele poos tegenzit. Mensen die kampen met een GGZ-verleden of -heden en ervan overtuigd zijn dat er op geen enkel niveau (vrijwilligers)werk voor hen te vinden is. Kortom, mensen die niet durven deelnemen aan de maatschappij. Mensen die zichzelf onbewust – maar soms ook bewust – afzonderen van hun omgeving en in een isolement leven.

Niemand weet hun precieze aantal, maar het zijn er in een wijk als Zwolle-Zuid (ruim 30.000  inwoners) elk geval meer dan duizend. In andere Zwolse wijken is dat niet anders. Vandaar dat WerV (het vroegere Servicepunt Vrijwilligerswerk & Participatie van de Dimence Groep), WijZ-Zwolle, het RIBW en InteraktContour de handen ineen hebben geslagen met het project Samen-Werken. Ze willen gezamenlijk zo veel mogelijk van die mensen de drempel over helpen, zodat ze wél weer op de een of andere manier kunnen meedoen in de samenleving. Ieder in zijn of haar eigen tempo en met de mogelijkheden die ze hebben.

RIBW ondersteunt psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven, zoals dat zo mooi heet. Ze probeert mensen de eigen regie weer in handen te laten nemen, zodat ze weer zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. RIBW staat voor Regionale Instelling voor Begeleid en Beschermd Wonen. InteraktContour is een instelling die mensen thuis begeleid en ook dagbesteding verzorgt voor mensen met bijvoorbeeld een functiebeperking door niet-aangeboren hersenletsel. Het is de bedoeling dat door de samenwerking de mensen om wie het gaat beter worden geholpen. Bovendien ziet het ernaar uit, dat dit initiatief tot een kostenbesparing zal leiden omdat begeleiding en middelen doelmatiger kunnen worden ingezet.

Zorgkant
Namens WerV is Ruby Blom betrokken bij het project. Zij ziet dat al jarenlang elke organisatie min of meer zelf initiatieven ontplooit, maar dat er op het gebied van begeleiding van kwetsbare mensen te weinig samenwerking is. Zo is de ‘zorgkant’ van de hulp veelal nog (te veel) gescheiden van de veelomvattende ‘welzijnskant’. Het gevolg daarvan kan zijn dat patiënten niet naadloos van hun klinische behandelomgeving overgaan naar een welzijnsactiviteit waar ze verder kunnen werken aan hun herstelproces. Een soort dagbesteding, om maar iets te noemen,waar ze zich helaas niet altijd thuis voelen. Maar er zijn nog zo veel meer voorbeelden. Het kan veel beter, is de overtuiging van Ruby Blom. Samen-Werken: daar gaat het in wezen om. Samenwerken met al die mensen onderling, maar ook samenwerken door de organiserende instellingen.

“Doorlopende reis”
“Wij willen een doorlopende ‘reis’ creëren om iedereen stap voor stap te begeleiden, zodat ze zelf meer regie kunnen voeren. Met vragen of problemen moeten ze niet steeds bij weer een ander hoeven aankloppen. Daarbij wordt uiteraard telkens gekeken wat het hoogst haalbare voor iemand is. Dus wat iemands perspectief is.” Ruby geeft een voorbeeld: in woonzorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle-Zuid was de receptie altijd bemand. Nu niet meer. Die is wegbezuinigd. Hetzelfde geldt voor het winkeltje waar bewoners en bezoekers klein versnaperingen en dergelijke konden kopen. Die is eveneens wegbezuinigd. Maar er zijn zonder twijfel cliënten die op de weg naar hun herstel daar zo nu en dan wel willen werken. Op die manier komen ze weer onder de mensen en krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Op de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over het project stonden de kernbegrippen voor het project prachtig genoemd: wederkerigheid, Voor elkaar, Veilig, Zo normaal mogelijk, Persoonlijke groei, Jezelf kunnen zijn, Samen op weg, Jezelf kunnen zijn. En dergelijke.

Perspectief hebben en weer plezier en eigenwaarde in je leven ervaren is heel belangrijk. Voor iedereen. Zo was er een paar jaar geleden een vrouw in een ander deel van Zwolle, die eigenlijk geen doel meer had. Althans zij kon dat doel nergens ontdekken. In feite zat ze compleet bij de pakken neer en tot overmaat van ramp kreeg ze ook nog eens een herseninfarct. Op een gegeven moment kon ze vrijwilligerswerk doen in de keuken van wijkcentrum De Terp in de Aa-landen. Maar in die omgeving kreeg ze te veel prikkels. Via KansRijk (ook een project van WerV) en een zogenaamde belastbaarheidstest kwam ze uiteindelijk bij Tiem terecht, de voormalige sociale werkplaats. Daar werkt ze nu al weer geruime tijd met heel veel plezier in een prikkelarme omgeving. “Echt”, zegt ze, “In zo’n omgeving had ik best veel eerder willen werken.”

Tuinonderhoud
Anderen zullen misschien weer lekkerder in hun vel komen te zitten als ze een aantal uren of dagen per week aan de slag kunnen in de tuin van diezelfde Kievitsbloem. Of omdat ze kunnen meehelpen bij het timmeren van een hok voor de geiten in de nabij gelegen dierenweide. Mogelijkheden te over.  Over tuinonderhoud gesproken: daar komt uiteraard wel enige vakkennis bij kijken. Vandaar dat samenwerking is gezocht met de sociaal-maatschappelijke organisatie In Balans in Hasselt, ook onderdeel van de Dimence Groep. Die heeft groepsbegeleiders voor groenonderhoud in dienst van wie gebruik kan worden gemaakt. “In alle gevallen”, aldus Ruby Blom, “is de keraltijd wederkerigheid en eigen verantwoordelijkheid.” Met andere woorden: wij bieden je iets, maar je moet er wel zelf iets voor doen.

Oud gedrag
Overigens is in lang niet alle gevallen heel veel nodig om mensen weer op een goede manier in beweging te krijgen. “Misschien dat mensen al geholpen zijn door simpelweg contact, steun bij het zetten van de eerste stappen richting ‘meedoen’ in de maatschappij. Daarmee voorkom je mogelijk terugval in ‘oud gedrag’ en is zwaardere hulp uiteindelijk niet nodig”, aldus Ruby. Op die manier kom je tevens tegemoet aan de vraag van zorgverzekeraars en van Dimence om de lange wachtlijsten te verkleinen en dùs om de kosten van de zorg waar mogelijk te beperken.

Natuur op Recept
Een van onderdelen van het project is ook Natuur op Recept, zoals het heet. Vorig jaar is uitgebreid contact geweest met Natuur en Milieu Overijssel en met IVN. Daarbij is gekeken hoe de natuurbeleving kan worden geïntegreerd in de zorg. Men gaat dat onder begeleiding van goed getrainde vrijwilligers de natuur in. Planten en dieren bewonderen. De mogelijkheden in Zwolle-Zuid zijn daarvoor voldoende voorhanden. Denk maar aan de bossen van Zandhove en de uiterwaarden van de IJssel. “Leren en beleven. Leren ontspannen en genieten van de natuur”, zegt Ruby Blom. “We weten dat natuur helend kan werken. Dat is belangrijk.”

Het project Samen-Werken kan nog tal van vrijwilligers gebruiken, die zich willen inzetten voor de ‘doorlopende reis’ die kwetsbaren uit onze samenleving gaan maken. Wie belangstelling heeft, kan zich met een mailtje aanmelden bij info@pol.wervdg.nl

 

Bijschrift:
De tuin van De Kievitsbloem is compleet verwilderd. Die kan binnenkort als gevolg van het project Samen-Werken worden opgeknapt.