Project Haardhout

Het Twentekanaal wordt verdiept en verbreedt, dit om de drukte op regionale wegen te verminderen doordat er meer containers per vrachtschip mee kunnen en er dus minder vrachtwagens rijden. Bij deze werkzaamheden komen allerlei materialen vrij, waaronder hout. Normaliter zou dit hout simpelweg bij de stort terecht komen. Projectleider Stefan heeft een manier bedacht om dit hout op een andere, efficiënte manier nogmaals te gebruiken. Het hout wordt gewassen en gezaagd tot Haardhout, zo kan het opnieuw gebruikt worden. Wij zijn een samenwerking aangegaan om cliënten vanuit de Dimence groep, daar een werkplek te kunnen bieden. Lekker in de buitenlucht, met  duidelijke werkzaamheden en begeleiding aanwezig op de werkplek.