Project Kansrijk. "Ik kan hier groeien en veel leren"

Project KansRijk

“Ik kan hier groeien en veel leren.”

Elke maandagochtend staat Fernando in de keuken van locatie De Terp in Zwolle. Hij is een van de deelnemers van de pilot KansRijk. Bedoeld om op een laagdrempelige manier de kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dus ook onze patiënten/cliënten) te versterken. Het zorgt voor verbinding tussen welzijn, zorg en arbeid.

Fernando kwam zeven jaar geleden vanuit Colombia naar Nederland. Hij wil graag de taal beter leren spreken en volgt taallessen bij Deltion College. En in de toekomst wellicht ook een baan. Daarom kwam hij terecht bij KansRijk in Zwolle. Zij boden hem een plek aan bij De Terp. En hij heeft leuk contact met de andere medewerkers. “Zij praten heel duidelijk en luisteren ook goed naar mij.” Voor Fernando is de taal leren heel belangrijk. “Dan kan ik goed omgaan met veel verschillende mensen.”
Op woensdag werkt hij in het Cultuurhuis waar hij verschillende klusjes doet. “Als er een tafel kapot is, ga ik hem proberen te maken.” Hij is erg tevreden met zijn plek hier. “Ik kan hier groeien en veel leren. En dat is leuk!”

Deelnemers zoals Fernando komen in een eenjarig traject terecht. Er worden doelen opgesteld, zoals bepaalde vaardigheden leren, de taal onder de knie krijgen en werkervaring opdoen. Fleur is stagiaire en begeleidt Fernando. “Ik probeer vooral te stimuleren wat goed gaat.” Samen met Fleur werkt hij aan doelen, zoals de taal beter leren spreken. “In het begin was Fernando heel stil. Nu durft hij al veel meer gesprekjes aan te knopen.”

Na een jaar wordt naar de voortgang gekeken. Het doel is om de deelnemers één of meer stapjes hoger op de participatieladder te krijgen. Nog te vaak wordt er verwacht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat ze direct zelfstandig vrijwilligerswerk gaan doen.
En het is zeker de bedoeling dat patiënten/cliënten ook gaan instromen in KansRijk. Terwijl de meeste, zoals Fernando, daar nog niet aan toe zijn. Bij KansRijk wordt gekeken wat een persoon al wel kan en worden haalbare doelen gesteld. En helemaal bijzonder aan KansRijk is dat de begeleiding en coaching grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan.

Als er naar aanleiding van dit artikel mensen zijn die willen instromen in KansRijk, dan kan dat via het Servicepunt vrijwilligers: vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl of door contact op te nemen met Ruby Blom, via Telefoon: 06 55707952 of E-mail: r.blom@wijznu.nl