We willen af van moeilijk denken

Wat doet Wel Thuis?
Wel Thuis helpt mensen die na een behandeling weer terug naar huis gaan om ‘goed thuis te komen’. Het maakt de overgang van opname naar de thuis minder groot en dat vergroot de kans op succes. Het project wordt uitgevoerd door WerV onderdeel van WijZ Welzijn. Onlangs werd Wel Thuis genomineerd voor een Appeltje van Oranje.

De geboorte van een nieuw idee
Monique vertelt hoe het begon: ‘Het idee voor Wel Thuis is 4 jaar geleden ontstaan tijdens een gesprek met een trajectbegeleider van de Grasdorpstraat in Zwolle. Hij merkte dat cliënten vaak stuk liepen in hun vrijwilligerswerk omdat het nog te lastig was om op tijd te komen of zich op een goede manier te presenteren. Mentaal waren deze cliënten er aan toe en goed in staat om het vrijwilligerswerk te doen, maar door deze struikelblokken liep het vaak spaak.’

Daarop zijn twee medewerkers van WerV kwartier gaan maken. En dat hield in: naar de afdeling toe, gaan zitten en aankondigen dat iedereen die vragen had of hulp nodig had bij de terugkeer naar huis, bij hen terecht kon. Zo simpel kan het zijn. Wel Thuis was geboren.

De medewerkers waren benieuwd welke vragen er op hen af zouden komen. Vooral cliënten wisten hen al snel te vinden. Ze wilden hulp bij hun administratie, vertelden dat ze eigenlijk bijna niemand kenden of dat ze niet wisten wat ze overdag zouden gaan doen. Regelmatig boden cliënten zichzelf ook aan als vrijwilliger; ze wilden graag anderen helpen om thuis weer uit de voeten te kunnen. Ook de beheerder van de Grasdorpstraat haakte aan en maakte het mogelijk dat cliënten met hem meeliepen en zo samen met hem konden werken.

De medewerkers van WerV bespraken met iedereen wat er nodig was en hielpen om het te realiseren. En zo gaat het nog steeds. Na de Grasdorpstraat volgde de Rielerenk (Deventer) en de Roelenweg en Eerdelaan in Zwolle. Wel Thuis werkt inmiddels zowel voor cliënten die ambulante behandeling krijgen als voor opgenomen cliënten.

Wat is het geheim?
De vrijwilligers van Wel Thuis gaan al tijdens de opname met mensen in gesprek. Ze praten niet over klachten of behandeling, maar over wat je nodig hebt om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren. Waar word je blij van? Waar loop je thuis tegenaan waar extra ondersteuning voor nodig is? Dan regelen ze dat en ze zetten de trajecten al tijdens de opname in gang.

De vrijwilligers zijn geen vervanging van maatschappelijk werkers of trajectbegeleiders. Ze zijn  intermediair tussen de cliënt en mensen of organisaties die kunnen helpen. Ze zoeken naar mogelijkheden, gaan samen met de cliënt op pad, bereiden een gesprek voor of voeren het woord als mensen dat willen. Pas als iedereen er vertrouwen in heeft dat de cliënt op de goede plek terecht gekomen is en dat ze er samen verder kunnen, trekken de vrijwilligers zich terug. Het duurt zo kort of zo lang als het duurt.

Wel Thuis werkt bewust zoveel mogelijk met vrijwilligers die ook een rol hebben gehad als cliënt in de ggz. Deze vrijwilligers worden opgeleid tot welzijnscoach en bieden de daadwerkelijke ondersteuning. Zij weten immers als geen ander wat mensen die worden behandeld doormaken en hoe belangrijk het is om je gezien en gehoord te voelen. Wel Thuis is heel goed bekend in de  regio, kent veel mensen die kunnen helpen en onderhouden deze contact goed. Dat is cruciaal om tot de juiste oplossingen te komen.

Overvloed: alles en iedereen is van waarde
Ondertussen draait de ideeënfabriek bij WerV op volle toeren. De projecten Raad & DaadWel Thuis en Welzijn op recept helpen mensen hun leven vorm en inhoud te geven. WerV denkt nu na hoe mensen op de wachtlijst voor ggz alvast geholpen kunnen worden. En corona bleek te inspireren tot een nieuw idee: studenten die vanwege corona geen stageplek konden vinden, werden vrijwilliger bij Wel Thuis. Goed voor de cliënten en goed voor de studenten. Ook 1e jaars ROC-studenten werken als vrijwilliger binnen klinieken. Om te wandelen, te praten of spelletjes te doen. Dat levert een fijne middag op voor cliënten, een mooie ervaring voor studenten en wie weet toekomstige medewerkers voor de zorg. Na het opstarten van een motorwerkplaats op Brinkgreven, wordt er nu met de teamleider van Esquirol gebroed op een plan om een buurttheater op te zetten. Het onderhoud van het Brinkgreventerrein en de bossen van Dimence Groep wordt steeds meer samen met cliënten uitgevoerd. Dit was al jaren een wens en nu blijkt de tijd er rijp voor te zijn. Wie weet wordt er een milieustraat opgezet en kunnen de materialen gebruikt worden om kunst te maken.

Als je mensen en middelen samenbrengt en de waarde die het oplevert ook in geld weet uit te drukken, is er vaak veel haalbaar. Zo worden sinds kort de eieren van de Heihoeve verkocht op Brinkgreven. Dat blijkt € 300 euro per week op te leveren. En mocht een idee toch niet van de grond komen, dan is het misschien niet het juiste moment en kan het later wel een succes worden.

De ideeën zijn eindeloos en de mogelijkheden ook. Ruby: ‘We willen af van moeilijk denken. Alles kan tot het niet meer kan. Iedereen heeft overvloed, iets te bieden en mag ook iets ontvangen. Iedereen helpt en versterkt elkaar. Zo kom steeds van het één het ander. Alles en iedereen is van waarde.’

Een prachtige uitleg van wat overvloed inhoudt.