CURSUSSEN EN TRAININGEN

Twee keer per jaar bieden wij een Basiscursus Vrijwilligers aan en een Verdiepingscursus Psychische aandoeningen. Meestal in voorjaar en najaar.

De basiscursus vrijwilligers wordt gegeven door een ervaren trainer en een ervaringsdeskundige.  De Ervaringsdeskundige zal vanuit haar/zijn ervaringsverhaal haar/zijn kennis met u delen.
Aan het einde van de training ontvangt u een deelnamecertificaat bij aanwezigheid van minimaal 2 dagdelen.

De cursus zal ingaan op aspecten als:

 • de GGZ in het algemeen;
 • leven met een psychische aandoening;
 • diversiteit in gedrag en acceptatie;
 • de rol en meerwaarde van vrijwilligers naast de hulpverlener;
 • houding en (non)verbale communicatie.

 De cursus zal d.m.v. interactie, een beroep doen op:

 • zelfinzicht;
 • persoonlijk handelen;
 • drijfveren;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;  
 • het stellen en naleven van grenzen.

Situaties uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor deze cursus. Er zal aandacht besteed worden aan contact maken, het begrip herstel, de rol die u als vrijwilliger inneemt met al uw ervaringen en kennis in het leven. Hoe belangrijk het is om grenzen te stellen ook in uw werk als vrijwilliger.
Thema’s zoals stigma, spanning & stress, motivatie (tot verandering) en wat zijn belangrijke drijfveren zullen aan bod komen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en er wordt ingegaan  op situaties o.a. door middel van rollenspellen. Er is voldoende gelegenheid om uw eigen casuïstiek in te brengen!
Het contact maken en onderhouden tussen de vrijwilliger en de mens die men ontmoet staat centraal.
Aan het eind van de training heeft u handvatten gekregen om op een goede manier het contact aan te gaan en in contact te blijven. U bent zich bewust van wat daarin helpend is en hoe u zichzelf daarin kunt blijven. Bovendien weet u beter welke grenzen van belang zijn om te bewaken en hoe u daarin voor uzelf op kunt komen.

De Verdiepingscursus Psychische aandoenngen is een aanvullende cursus op de basiscursus vrijwilligers.
Het is wenselijk om eerst de Basiscursus te volgen, alvorens u zich aanmeldt voor de verdiepingscursus.

Deze verdiepingscursus is voor:

 • Vrijwilligers die hun kennis willen vergroten over psychische aandoeningen.
 • Vrijwilligers (of de contactpersoon) die menen dat er extra vaardigheden gewenst zijn, omdat de specifieke vrijwilligersopdracht bovengemiddeld complex is. Bij bovengemiddeld complex kan gedacht worden aan: (een grotere kans lopen op) geconfronteerd worden met ernstig lijden van de client, risicovolle situaties t.g.v. middelengebruik, acuut of verkapt suïcidaal gedrag, etc.
 • Vrijwilligers die uit intrinsieke motivatie nieuwsgierig zijn naar verdere verdieping (en daar ook serieus in wil investeren).

In de cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en gaan we uitgebreid in op depressie, suïcide, psychose en problematiek als gevolg van middelengebruik. Je gaat ervaringsoefeningen doen en krijgt praktische handvatten mee, waarmee je ook daadwerkelijk gaat oefenen in de cursus.

Doel van de cursus:
Het vergroten van de kennis van de vrijwilligers over psychische aandoeningen en het vergroten van het handelend vermogen van de vrijwilligers, zodat de vrijwilligers zich beter toegerust voelen in hun vrijwilligerswerk.