Over participatie

WerV ondersteunt jou als je op de een of andere manier weer actief mee wilt doen in de samenleving.
Meedoen, groeien en gezien worden bevordert het herstel en zelfvertrouwen van mensen. Het versterkt de eigenwaarde en het geloof in eigen kracht.
Dat betekent leren omgaan met de klachten en beperkingen die er zijn….. maar vooral gebruik maken van je talenten, competenties, kennis en ervaring en de kansen en mogelijkheden die in onze samenleving aanwezig zijn.

WerV is makelaar, schakelaar en verbinder op het gebied van activering en participatie activiteiten binnen en buiten de Dimence Groep. WerV pakt de participatievragen die je hebt, samen met jou, op als dat nog niet vanzelfsprekend is. WerV kan daarin het volgende betekenen:

Ontdek- & Ontwikkelplekken
We zien dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een plek om op adem te komen, belastbaarheid en zelfvertrouwen op te bouwen of te ontdekken welke volgende stap ze willen zetten. Het gaat daarbij vaak om mensen die om uiteenlopende redenen niet (meer) deelnemen aan de maatschappij of samenleving of door ziekte onderaan de participatieladder zijn terechtgekomen. Met ‘Ontdek- & Ontwikkelplekken’ richt WerV zich op mensen die op dit moment door allerlei omstandigheden (nog) niet in staat zijn om zelf de aansluiting bij de samenleving te vinden en van betekenis te zijn.

Ondek- en ontwikkelplekken helpen je om (weer) eerste stappen te zetten naar activiteiten,
beschut- ,vrijwilligers- of betaald werk. Je krijgt een vaste begeleider met wie je gesprekken voert. Samen bespreek je wat je wil bereiken, wat je hiervoor nodig hebt en hoe hij/zij je hierbij kan ondersteunen om aan de slag te gaan op een ‘ontwikkelplek’.


Dit is een werkplek om werkervaring op te doen en er weer een beetje in te komen. Deze werkplekken zijn er op allerlei gebieden; Groen, Facilitair, Horeca en Detailhandel en Media. Je kijkt samen met je begeleider naar wat bij je past. Je bespreekt aan welke activiteiten uit het participatie aanbod je wilt deelnemen. Je beschrijft in een actieplan wat je samen gaat doen.

KansRijK
Op de ontwikkelplek maak je vaak weer een eerste stap om weer wat te gaan doen. Maar het zelfstandig doen van werk is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Afhankelijk van het soort traject dat je hebt, (dagbesteding, werkervaringsplek, vrijwilligersplek, werkfit of werk als beste zorg) krijg je van ons begeleiding op maat. Als jij een passende functie hebt gevonden dan zal WerV jou verbinden aan een (vrijwillige) trajectcoach. Deze kijkt samen met jou wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. En deze coach helpt letterlijk mee in het werk wat je doet en besteed aandacht aan wat het doen van het werk voor jou betekent.
Daardoor kun je je stapje voor stapje ontwikkelen in de functie en toegroeien naar zelfstandig (vrijwilligers) werk. Voor KansRijk kun je je opgeven via info@wervdg.nl. Wij nemen dan contact met je op om kennis te maken.


Werkervaringsplekken
Binnen de Dimence Groep zijn er tal van mogelijkheden om weer werkervaring op te doen.
Bij een aantal afdelingen van de Dimence Groep kun je (soms met behoud van uitkering) werkervaring opdoen gedurende een van te voren vastgestelde periode. Het aantal uren en de werkzaamheden kunnen langzaam opgebouwd/uitgebreid worden.
Je wordt daarin begeleid en ondersteunt door een vakkracht.
(Als het in het kader van je behandeling zinvol is om weer werkervaring op te doen dan kan ook een trajectbegeleider mee begeleiden. Helaas geldt dat niet voor onze plaatsen in de restaurants, hier zijn andere begeleidingsafspraken mee gemaakt).
Voor een werkervaringsplaats  kun je je opgeven via info@wervdg.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen om een afspraak te maken.


Werk fit trajecten
Ben je (tijdelijk)arbeidsongeschikt en word je begeleid door een arbeidsdeskundige of een werkcoach van het UWV? In opdracht van het UWV bieden we binnen de Dimence Groep werk-fit trajecten en/of modulaire re-integratietrajecten aan. Wij kijken in een traject naar jouw capaciteiten. Je wordt begeleid door een trajectcoach. Samen onderzoeken jullie wat wél mogelijk is. Dit gebeurt door te leren in de praktijk. Gedurende het traject ga je actief aan de slag met je vaardigheden. Zo krijgt je zicht op jouw vaardigheden, talenten en kwaliteiten. Door te werken met je kwaliteiten, ambities en talenten ervaar je jouw meerwaarde, want die heb je! En zo kun je aantonen wat je nog wél kunt. Daarmee werk je aan een succesvol vervolg van je loopbaan. Heb je belangstelling voor een werk-fit traject informeer dan bij je contactpersoon bij het UWV naar de mogelijkheden. Het UWV kan je dan eventueel doorverwijzen naar ons.
Mocht je hierover nog vragen hebben, mail ons dan via info@wervdg.nl

WABZ trajecten (Werk Als Beste Zorg)
Alleen beschikbaar in Twente.

Door de inzet van ‘Werk als beste Zorg’ worden GGZ-cliënten die kunnen en willen werken naar werk begeleid. Dit gebeurt door middel van gezamenlijke inzet van GGZ instellingen Mediant en Dimence en Werkplein Twente waarin de 14 Twentse gemeenten en het UWV vertegenwoordigd zijn. Om de verbinding tussen de organisaties tot stand te brengen zijn sleutelfiguren actief binnen de organisaties. Voor Dimence Groep/ WerV is dat Kiki Dijkstra. (k.dijkstra@wervdg.nl)

Criteria voor deelname:

  • Er kan geen IPS traject naast WABZ lopen;
  • De laatste werkgever kan geen eigen risico drager zijn;
  • Wanneer de kandidaat geen uitkering heeft (nuggers) wordt er met de gemeente waar de kandidaat woonachtig is afgestemd of deelname akkoord is. Er kunnen mogelijkheden zijn wanneer er een verklaring doelgroepenregister UWV is;
  • Er moet sprake zijn van arbeidsvermogen.

IPS trajecten
Kom je in aanmerking voor een IPS traject dan verwijzen we jou door naar Twomorrow. Je kunt ook rechtstreeks via je behandelaar een afspraak maken met de IPS coach van Twomorrow.

Stap voor Stap
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het hebben van een passende daginvulling een belangrijk onderdeel van hun herstel. Bij Mediant en Dimence Groep (met uitvoeringsteam Werv) maken ongeveer 250 personen gebruik van het aanbod van dagbestedingsactiviteiten. In een veilige en vertrouwde setting houden ze zich bezig met verschillende activiteiten, begeleid door betrokken activiteitenbegeleiders.

Veel van de deelnemers aan dagbesteding kunnen echter meer dan ze nu doen!

Maar:
“Wat als het niet goed gaat, kan ik dan nog wel terugkomen bij jullie op de dagbesteding?”
“Wat gebeurt er dan met mijn uitkering? Kom ik niet in de schulden?”
“Ik durf niet, ik blijf wel hier. Ik weet wat ik heb”

Simpel Switchen en het programma ‘Stap voor Stap: Van dagbesteding naar beschut werk’ biedt voor deze doelgroep bij uitstek een uitgelezen mogelijkheid om veilig en in alle rust zorgvuldig stappen te kunnen zetten richting de arbeidsmarkt.

In Twente is er sinds 2019 een samenwerking tussen GGZ instellingen Stichting Dimence (via Werv), Mediant, het UWV en de 14 Twentse gemeenten: Werk als beste Zorg.

De samenwerking heeft betrekking op de toeleiding van psychisch kwetsbaren naar werk. Medewerkers van GGZ en gemeente/UWV begeleiden kandidaten samen naar werk waarbij er geprofiteerd wordt van de expertise van beide kanten. Ook is er afstemming tussen de zorg- en de uitkeringskant. Dat voorkomt problemen en levert meer op voor de kandidaat.

13 zg. sleutelfiguren (professionals werkzaam bij gemeenten, UWV, Mediant en Werv) zorgen voor de verbinding tussen de organisaties op cliëntniveau. Ruim 100 kandidaten zijn inmiddels gestart met een begeleidingstraject. Werk als beste Zorg is gericht op kandidaten die binnen enkele maanden naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid. Kandidaten die op dit moment dagbesteding hebben maar kunnen doorgroeien naar (beschut) werk doen dit vaak in dermate kleine stappen dat het niet past binnen deze aanpak. En omdat zij binnen de dagbesteding als groep worden begeleid is het niet mogelijk om deze kandidaten de individuele begeleiding te geven die zij nodig hebben. De bestaande infrastructuur kan echter wel goed worden benut voor de begeleidingstrajecten die we binnen ‘Actief Herstel - Stap voor Stap’ uitvoeren.

Heb je belangstelling voor een traject via “Stap voor Stap”? neem dan contact op met:
Kiki Dijksta van WerV; k.dijkstra@wervdg.nl
Of met Marco in ’t Hof van WLC Almelo; k.inthof@dimence.nl