Kansrijk

KansRijk  is bedoeld om op een laagdrempelige manier,  de kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te versterken. Het doel hiervan is dat  zij hierdoor één of meer stapjes hoger komen op de participatieladder.

De nadruk ligt op begeleiding zowel op sociaal emotioneel als op taakgericht niveau. We gaan uit van de mogelijkheden en houden rekening houden met de beperkingen.  We stellen haalbare doelen en mensen krijgen inzicht in hun mogelijkheden en competenties. Om goed te kunnen bemiddelen naar passend vrijwilligerswerk gaan we op zoek naar hun eigen drijfveren. 

Bijzonder aan KansRijk is dat de begeleiding en coaching grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk voor zowel de doelgroep als de coaches.

De deelnemers krijgen een traject van één jaar aangeboden. Er wordt tijdens een aantal gesprekken gekeken naar de drijfveren, vaardigheden en  mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Ook wordt gekeken welke vorm van begeleiding iemand nodig heeft, om het vrijwilligerswerk tot een succes te maken. 

De begeleiding van de deelnemers op de werkplek wordt uitgevoerd door vrijwillige coaches. Dit zijn “gewone” vrijwilligers  maar kunnen ook ervaringsdeskundigen of stagiaires zijn. De  coaches krijgen een scholingstraject aangeboden. In dit traject worden ze getraind in coachingsvaardigheden afgestemd op de doelgroep. 

Neem voor aanmelding of meer informatie gerust contact op met het servicepunt vrijwilligers!