Basiscursus Vrijwilligers Almelo

De cursussen wordt gegeven door een ervaren trainer en een ervaringsdeskundige. Hij zal vanuit zijn ervaringsverhaal zijn kennis met u delen. Aan het einde van de training ontvangt u een deelnamecertificaat bij aanwezigheid van minimaal 2 dagdelen.

De cursus zal ingaan op aspecten als: 
·de GGZ in het algemeen; 
·leven met een psychische aandoening; 
·diversiteit in gedrag en acceptatie; 
·de rol en meerwaarde van vrijwilligers naast de hulpverlener; 
·houding en (non)verbale communicatie. 

 De cursus zal d.m.v. interactie, een beroep doen op: 
·zelfinzicht; 
·persoonlijk handelen; 
·drijfveren; 
·verantwoordelijkheidsgevoel;  
·het stellen en naleven van grenzen. 

Situaties uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor deze cursus. Er zal aandacht besteed worden aan contact maken, het begrip herstel, de rol die u als vrijwilliger inneemt met al uw ervaringen en kennis in het leven. Hoe belangrijk het is om grenzen te stellen ook in uw werk als vrijwilliger.
Thema’s zoals stigma, spanning & stress, motivatie (tot verandering) en wat zijn belangrijke drijfveren zullen aan bod komen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en er wordt ingegaan  op situaties o.a. door middel van rollenspellen. Er is voldoende gelegenheid om uw eigen casuïstiek in te brengen!
Het contact maken en onderhouden tussen de vrijwilliger en de mens die men ontmoet staat centraal.
Aan het eind van de training heeft u handvatten gekregen om op een goede manier het contact aan te gaan en in contact te blijven. U bent zich bewust van wat daarin helpend is en hoe u zichzelf daarin kunt blijven. Bovendien weet u beter welke grenzen van belang zijn om te bewaken en hoe u daarin voor uzelf op kunt komen.


De training bestaat uit 3 dagdelen op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op de onderstaande data:
Woensdag 10 april van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 17 april van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 24 april van 9.00 tot 12.00 uur

Nu aanmelden

Vrijwilliger bij stichting

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring