Verdiepingscursus Psychische aandoeningen Deventer

Deze cursus is een aanvullende cursus op de basiscursus vrijwilligers.
Het is wenselijk om eerst de Basiscursus te volgen, alvorens u zich aanmeldt voor de verdiepingscursus.

De cursus is voor:

  • Vrijwilligers die hun kennis willen vergroten over psychische aandoeningen.
  • Vrijwilligers (of de contactpersoon) die menen dat er extra vaardigheden gewenst zijn, omdat de specifieke vrijwilligersopdracht bovengemiddeld complex is. Bij bovengemiddeld complex kan gedacht worden aan: (een grotere kans lopen op) geconfronteerd worden met ernstig lijden van de client, risicovolle situaties t.g.v. middelengebruik, acuut of verkapt suïcidaal gedrag, etc.
  • Vrijwilligers die uit intrinsieke motivatie nieuwsgierig zijn naar verdere verdieping
    (en daar ook serieus in wil investeren)

In de cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en gaan we uitgebreid in op depressie, suïcide, psychose en problematiek als gevolg van middelengebruik. Je gaat ervaringsoefeningen doen en krijgt praktische handvatten mee, waarmee je ook daadwerkelijk gaat oefenen in de cursus.

Doel van de cursus:
Het vergroten van de kennis van de vrijwilligers over psychische aandoeningen en het vergroten van het handelend vermogen van de vrijwilligers, zodat de vrijwilligers zich beter toegerust voelen in hun vrijwilligerswerk.

Data en locatie training:
De cursus bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur op de woensdagochtend. 

Deventer:
Woensdag        8 mei              9.00 tot 12.00 uur        Brinkgreven Terrein - Huis aan de Dijk
Woensdag        22 mei            9.00 tot 12.00 uur        Brinkgreven Terrein - Huis aan de Dijk
Woensdag        29 mei            9.00 tot 12.00 uur        Brinkgreven Terrein - Huis aan de Dijk

Nu aanmelden

Vrijwilliger bij stichting

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring