Stap voor Stap (Almelo)

Stap voor stap is ook een co creatie van Mediant en WerV bedoeld voor mensen die vanuit dagbesteding met kleinere stappen en meer ondersteuning zich ontwikkelen en oriënteren op betaald-, beschut- of vrijwilligerswerk.

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het hebben van een passende daginvulling een belangrijk onderdeel van hun herstel. Bij Mediant en Dimence Groep met uitvoeringsteam Werv maken ongeveer 250 personen gebruik van het aanbod van dagbestedingsactiviteiten. In een veilige en vertrouwde setting houden ze zich bezig met verschillende activiteiten, begeleid door betrokken activiteitenbegeleiders.

Veel van deze ‘dagbesteders’ kunnen echter meer dan ze nu doen!

Maar:

“Wat als het niet goed gaat, kan ik dan nog wel terugkomen bij jullie op de dagbesteding?” “Wat gebeurt er dan met mijn uitkering? Kom ik niet in de schulden?” “Ik durf niet, ik blijf wel hier. Ik weet wat ik heb”

“Simpel Switchen”(  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/flexibel-wisselen-tussen-uitkering-en-werk ) en het programma ‘Stap voor Stap: Van dagbesteding naar beschut werk’ biedt voor deze doelgroep bij uitstek een uitgelezen mogelijkheid om veilig en in alle rust zorgvuldig stappen te kunnen zetten richting de arbeidsmarkt.

Beide partijen zetten Stap voor Stap in als voorschakeltraject naar WABZ en/ of Werkfit reintegratietrajecten. (zie punt 2 en 3)

Werk als beste Zorg is gericht op kandidaten die binnen enkele maanden tot maximaal 2 jaar naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid. Kandidaten die op dit moment dagbesteding hebben maar kunnen doorgroeien naar (beschut) werk doen dit vaak in dermate kleine stappen dat het niet past binnen de reguliere reintegratie aanpak. En omdat zij binnen de dagbesteding als groep worden begeleid is het niet mogelijk om deze kandidaten de individuele begeleiding te geven die zij nodig hebben. De bestaande infrastructuur kan echter wel goed worden benut voor de begeleidingstrajecten die we binnen ‘Actief Herstel - Stap voor Stap’ willen uitvoeren.

Aanmelden kan via K.Dijkstra@wervdg.nl