Leden voor cliëntenraden gezocht

De Advies-/Patiënten-/Cliëntenraden en Commissies van de Dimence Groep zoeken leden om de gelederen te komen versterken. De raden komen over het algemeen één keer per maand bijeen in een gezamenlijk overleg. Dit zijn soms digitale bijeenkomsten op afstand via ‘teams’, soms hybride (zowel fysiek als digitaal), dan weer in een vergaderzaal op locatie. Leden nemen soms deel aan werkgroepen, gaan op locatiebezoek of zijn lid van een panel. 

Uitgangspunt is dat de deelnemer zijn of haar mening wil geven, bijvoorbeeld over thema’s die de raad op de agenda plaatst of waar de organisatie een advies over vraagt. Voorwaarde is ook dat degene gebruik heeft gemaakt van de diensten of behandeling/begeleiding heeft (gehad). 

We zoeken deelnemers voor: 

- De Adviesraad Cliëntenbelangen: WijZ, Jeugd GGz, Impulz en De Kern 

- Patiëntenraad Transfore 

- Cliëntenraad Dimence: Basiscommissie Zwolle, Deventer, Almelo en Beleidscommissie 

- Cliëntenraad Mindfit 

De raden hebben allen ondersteuning van een coach/adviseur/ondersteuner. Hij/zij helpt bij het inwerken en is vraagbaak. Daarnaast zorgt de secretariële ondersteuner voor de uitbetaling van onkosten en vrijwilligersvergoeding. 

Kom gerust een keer een kop koffie drinken, we kijken naar je uit. werving.clientenmedezeggenschap@dimencegroep.nl 

Type vacature
Vrijwilligerswerk

Nu reageren

Geslacht
Contact voorkeur
Hoe mogen we contact met u opnemen?

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring