Natuurvrijwilliger

Wordt jij natuurvrijwilliger bij Wijkcentrum de Pol?

Natuur is goed voor de gezondheid! Daarom starten we bij wijklocatie de Pol met een aantal natuuractiviteiten voor mensen met een afstand tot de maatschappij. Wij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met natuur en die een vaste dag/ moment per week beschikbaar zijn om onze deelnemers te begeleiden bij natuuractiviteiten. Bij de activiteiten kun je denken aan een paddenstoelenexcursie, een moestuinworkshop, een vogelexcursie, of het onderhoud van een natuurgebied. Maar denk ook aan een belevingsactiviteit waar het ervaren van stilte en het prikkelen van de zintuigen centraal staat. Bij de activiteiten kunnen we o.a. gebruik maken van het prachtige landgoed Zandhove in Zwolle Zuid. Maar ook van de natuur in en om Zwolle.

Dagactiviteit de Pol is een initiatief van WerV (WijZ/ Dimence Groep) en het RIBW en  is bedoeld om op een laagdrempelige manier de kracht van mensen met een afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt te versterken. Het doel hiervan is dat zij hierdoor een goede dag hebben en geholpen worden bij het zetten van hun eerste stappen terug naar de maatschappij. De nadruk ligt qua begeleiding zowel op sociaal emotioneel als op taakgericht niveau. We gaan uit van de mogelijkheden, bieden perspectief en houden rekening met de beperkingen. We stellen haalbare doelen en streven er naar dat mensen inzicht krijgen in hun mogelijkheden en competenties.  

Het vrijwilligersteam wordt ondersteunt door beroepskrachten, ervaringsdeskundigen vrijwilligers en studenten. We bieden uitdagende en betekenisvolle activiteiten en vrijwilligerswerk op verschillende niveaus voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers. Bijzonder aan Dagactiviteit de Pol is dat de activiteiten gericht zijn op wederkerigheid. We willen met de deelnemers graag van betekenis zijn voor elkaar maar ook voor onze omgeving en zijn daarom bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met het Verzorgingstehuis en het winkelcentrum in onze directe omgeving zodat de activiteiten die we bieden direct een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen en daarmee van de deelnemers. Zo kunnen we door het organiseren van natuuractiviteiten bijdragen aan het versterken van groen, natuur en meer biodiversiteit en het vergroten van het natuurbewustzijn in Zwolle en omgeving.  

Doelgroep

Ervaring in het begeleiden van mensen is wenselijk maar niet vereist. De activiteiten zullen aangeboden worden op de maandag, woensdag en vrijdag. Je ondersteunt deelnemers met o.a. een afstand tot de arbeidsmarkt, psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking en aanpassings- of gedragsproblemen. Tijdens de activiteiten leg je focus op hun kwaliteiten en signaleert tegelijkertijd ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij kijk je echt naar de mens achter het verhaal en probeert aansluiting te vinden. 

Wij bieden: 

Instructie tot begeleider, een basiscursus psychiatrie, minimaal 2 x per jaar een verdiepingsavond, mogelijkheden voor het volgen van cursussen, leuke workshops en uitjes met de personeelsvereniging voor vrijwilligers, een gezellige activiteit ter waardering, een attentie aan het eind van het jaar, 4 x per jaar een nieuwsbrief. Leuke collega’s en goede ondersteuning. 

Bij interesse of voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Werv Dimence Groep

Ruby Blom, 038-8515799 of 06-10897520.

Email: info@wervdg.nl 

Ook andere projecten en vrijwilligersvacatures bekijken? www.wervdg.nl

Natuur en Milieu Overijssel

Peter Adema, 038 425 09 95

Email: adema@natuurenmilieuoverijssel.nl

 

Nu reageren

Geslacht
Contact voorkeur
Hoe mogen we contact met u opnemen?
De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.