Een duik in WelThuis

‘Soms komen mensen met grote verhalen, indrukwekkende ervaringen en urgente problemen’

Toekomstige nieuwe collega?
Romy (Schouten) vangt me op in het restaurant van de Rielerenk, kliniek in Deventer. Ze is sinds kort stagiaire bij WerV. Coördinator Meike Blommenstijn loopt buiten, in gesprek met een cliënt en zal me straks meer vertellen over deze samenwerking tussen WerV en Dimence. Dat geeft Romy en mij mooi de tijd om even kennis te maken. Romy studeert social work aan de Hogeschool Windesheim. Daarvoor deed ze al een studie mediavorming – moving images. Voor haar huidige stage zocht ze een plek om beiden te combineren. Dat is gelukt: binnenkort zal ze haar stage deels vervolgen bij studio Out of the Box TV. Maar voor ze daar van start gaat, loopt ze eerst mee bij WelThuis.

Formulieren en instanties
Romy neemt me mee naar beneden, naar de ruimte waar WelThuis iedere week een open inloop heeft. Cliënten van de Rielerenk, maar ook van Brinkgreven of een FACT (Flexible Assertive Community Treatment)-team en medewerkers kunnen er gebruik van maken. Af en toe loopt er ook een naaste binnen met een vraag.

Vandaag heeft Jan, vrijwilliger van WelThuis, een intakegesprek met een cliënt om er achter te komen wat zijn vraag precies is en wat Jan voor hem kan doen. Ondertussen vertelt Romy me wat Welthuis doet. Dat kan van alles zijn. Mensen willen bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren die nodig zijn voor het UWV of vragen waar je begeleiding kunt krijgen bij het bijhouden van je administratie. Sommige vragen kan WelThuis gelijk zelf oplossen, door samen formulieren te lezen en uitleg te geven of door te helpen met het opstellen van een antwoord aan instanties. Maar veelal zoeken ze samen met de cliënt naar een organisatie die gespecialiseerd is in het onderwerp waar de cliënt hulp bij wil en die begeleiding kan geven. Op mijn vraag aan Romy wat haar opvalt in het werk van WelThuis, antwoordt ze: ‘Wat is alles ingewikkeld! Al die formulieren en instanties. Geen wonder dat mensen niet precies weten hoe ze het aan moeten pakken’.

Hoe het werkt
Het doel van Welthuis is om met aandacht voor alle levensgebieden rust en regie te krijgen en te behouden in het dagelijks leven, hierdoor vergoot ook de kans dat de resultaten die behaald zijn tijdens de behandeling thuis worden behouden. Indien mogelijk ondersteunt de maatschappelijk werker van een behandelteam cliënten hierbij. Maar als er veel vragen liggen, of een maatschappelijk werker niet meer nodig is maar ondersteuning nog wenselijk , kan WelThuis ingeschakeld worden. Welthuis heeft veel kennis van alle mogelijkheden in de regio en fungeert als makelaar. Als ondersteuning langerdurend is kan WelThuis ook een vrijwilliger verbinden aan iemand die daarom vraagt.

Tijdens het eerste gesprek bespreken de cliënt en de WelThuis medewerker wat de vraag is. Daarna overleggen de medewerkers van WelThuis met elkaar: ‘Wat is voor deze cliënt nodig? Wie kan hier wat in doen? Dan is er een tweede gesprek met de cliënt waarin samen een plan van aanpak wordt gemaakt en waarin afgesproken wordt wie de client hierbij gaat ondersteunen. Dat kunnen vrienden, familie of een behandelaar zijn. Of als dat niet lukt wordt er een vrijwilliger gezocht en ingezet die iemand gaat ondersteunen.

Overvloed aan ideeën
Een collega van de afdeling Verslavingspsychiatrie loopt binnen met een vraag voor een kennis van haar: ‘Is WelThuis daar ook voor of is het alleen voor cliënten van Dimence Groep’? Meike vraagt een beetje door: ‘Waar gaat het precies over’? Deze collega blijkt op zoek te zijn naar mogelijkheden voor iemand die net in Nederland woont, die nieuwe mensen wil leren kennen en iets om handen wil hebben. Meike schut moeiteloos initiatieven in Deventer uit haar mouw die mogelijk iets kunnen betekenen. Dit is geen standaard vraag voor WelThuis, maar waarom zou je je kennis niet delen als het zo uitkomt? De collega schrijft de lijst aan ideeën op en is blij dat ze haar kennis hiermee een zetje kan geven.

Ervaringen benutten
Meike en ik lopen weer even naar het restaurant om daar rustig nog even verder te praten zonder dat we de cliënten en vrijwilliger storen in hun gesprekken. Meike is van huis uit Z-verpleegkundige. Ze werkte lang bij ’s Heerenloo (instelling die mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen ondersteund) en daarnaast als zelfstandig trainer en procesbegeleider. In haar eigen gezin heeft ze ervaring met zorg waardoor ze weet wat je zoal meemaakt als je zorg nodig hebt. Toen haar baan bij ’s Heerenloo ophield, is ze met een brede blik gaan zoeken naar werk waarin ze al haar ervaring kon gebruiken. Via een tussenstap als vakbegeleider bij Dimence in Almelo, werkt ze sinds juni 2021 als projectmedewerker bij WerV. Naast het coördineren, uitvoeren en verder ontwikkelen van Welthuis, houdt ze zich ook bezig met de andere 2 pijlers van WerV: participatie van mensen met cliëntervaring en vrijwilligerswerk. Deze drie pijlers zijn nauw verweven met elkaar. Meike: ‘Dit werk past bij mij: ik hou van nieuwe ontwikkelingen en heb veel ideeën’. Haar collega’s Kiki Dijkstra en Erik van Rosmalen doen hetzelfde werk in respectievelijk Almelo en Zwolle.

De kunst van ondersteunen
Er zijn uitbreidingplannen voor WelThuis in Deventer. Zo is onlangs Wel Thuis gestart bij de stadklinieken en is idee is dat er ook een inloop komt op Brinkgreven. Meike is bezig om hiervoor nieuwe vrijwilligers te werven: studenten, gepensioneerden, mensen met cliëntervaring en andere geïnteresseerden. Binnen WerV wordt gewerkt aan een specifieke training voor de vrijwilligers. Hierin leren nieuwe vrijwilligers onder meer de weg te vinden in de sociale kaart, communicatieve vaardigheden, maar ook soms niet té betrokken te raken en niet alle vragen en problemen zelf op te lossen. Dan komt er een te zware last op hun schouders, want sommige cliënten hebben indrukwekkende verhalen, veel problemen en urgente zaken die opgelost moeten worden. Het gaat erom cliënten te ondersteunen, op weg te helpen en hen ruimte te geven zo veel mogelijk zelf te doen. En dat is nog een hele kunst.

Ik wens Romy en Meike veel succes met dit waardevolle werk. Veel dank voor jullie hartelijke ontvangst! Het was leuk om jullie te ontmoeten en zeer leerzaam.

Annemieke Zeegers