Een enthousiast verhaal van vrijwilliger Joke van Vuure over 25 jaar vrijwilligerswerk

Maar liefst 25 jaar was Joke van Vuure betrokken bij Stichting Welzijn ouderen/WijZ als vrijwilliger. Joke kijkt terug op een fijne periode waarbij ze verschillende taken heeft opgepakt. De verschillende exposities in De Pol waren de kroon op haar vrijwilligerswerk. “Nu is het tijd om het stokje door te geven” zegt Joke. Maar niet voordat ze haar verhaal over haar zilveren jubileum deelt. Rianne Taal (wijkwerker Zwolle-Zuid) stelde Joke een aantal vragen.    

U stopt na 25 jaar vrijwilligerswerk bij Stichting Welzijn ouderen/WijZ met de exposities in De Pol. Hoe bent u hier aan begonnen?   
“Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ik naar Zwolle” vertelt Joke. “Ik groeide op in Bloemendaal. Werk en studie brachten mij naar Rotterdam. Ik werkte als hoofd bij de research afdeling van de Erasmus Universiteit. Op 62 jarige leeftijd ging ik in mei 1996 met de VUT en verhuisde in oktober van dat jaar naar Zwolle.  
Ik ben al snel begonnen als gastvrouw bij De Riethoek. Dat was bij st Welzijn Ouderen.

Ik werd ook vrijwilliger bij De Kievietsbloem. In december 1999 waren er in de Kievitsbloem drie vitrines bij de kapper. Toen heb ik gevraagd daar te exposeren met kerstspullen. Gelukkig mocht dat! Later kon ik deze vitrines gebruiken voor exposities. Het viel mij op dat de hal van De Kievitsbloem nogal ‘kaal’ was. Geen schilderij te bekennen! Ik heb toen gevraagd om een ophangsysteem voor schilderijen. En die kwam. In september 2000 startte ik met het organiseren van exposities voor schilderijen en foto's. Dit heb ik 16 jaar gedaan. Ik ontmoette een aardige dame, die het exposeren van mij overnam. Ondertussen was Welzijn Ouderen van de Riethoek naar De Pol verhuisd. Daar was ook een lange ‘kale’ gang. Met als gevolg mijn eerste expositie in mei 2011. 

Ondertussen wijzigde de naam Welzijn Ouderen naar WijZ. En zo zijn we inmiddels 25 jaar verder en heb ik al die jaren elke acht weken verschillende exposities verzorgd van verschillende kunstenaars.”  


Ben u zelf ook kunstzinnig aangelegd?  
“Ik houd van schilderen. Daarom ben ik ook contactpersoon van de schilderclub in De Pol. Dat blijf ik doen hoor, ook al stop ik straks met de exposities. Verder hou ik van reizen en muziek.” 

Waarom stopt u met de exposities?  
“Zo’n vier jaar geleden kwam Wilma naar me toe. Ze gaf aan dat ze de exposities erg leuk vond en dat ze interesse had om het over te nemen. Ik was daar nog niet aan toe. Ik vond het nog veel te leuk en had nog volop ideeën. Wel bewaarde ik haar naam en contactgegevens voor het geval ik het ooit wilde overdragen. Inmiddels ben ik 87 jaar en ik merk dat het goed is als iemand anders het over gaat nemen. Ik heb haar gevraagd en Wilma wilde het nog steeds graag doen. Vanaf 2022 zal Wilma Horstman de exposities oppakken.

December 2021 is mijn laatste georganiseerde expositie. Toen exposeerde ik met de cursisten en docent André Lange tot 12 februari 2022. Wij zijn een klein groepje van 
WijZ, die op vrijdagmiddag in De Pol komen vrij tekenen en schilderen. Erg leuk, ik hoop dat nog lang te kunnen doen.” 

Blijft u nog wel actief?  
“Ja hoor. Ik blijf nog contactpersoon van de schilderclub in De Pol. Als corona het toelaat blijf ik nog reizen binnen Nederland en ik ga nog graag mee met de MUSICO reizen. Toen mijn man was overleden ben ik met vriendinnen door Europa gereisd. En met vrienden ben ik naar Australië en New York geweest. Dit jaar reis ik alleen door Nederland, Maar zo gauw alles weer normaal gaat worden wil ik weer mee naar het buitenland. Ik ben ook nog lid van de Vrienden van Blijdorp. Ik kom daar zeker nog elk jaar. Ik houd erg van muziek en ga nog steeds naar concerten en opera in Het concertgebouw en De Doelen in Rotterdam en Tivoli in Utrecht en natuurlijk De Spiegel in Zwolle. Veel tijd om achter mijn orchideeën te zitten heb ik niet. Dus al met al blijf ik nog zeer actief en kan ik gelukkig nog de dingen doen die ik wil doen!” 

Gelukkig Joke! Wij hebben van jouw inzet genoten! WijZ wenst jou graag veel succes met al je plannen!