Vrijwilligerswerk als middel om te re integreren

We geloven in de kracht van mensen. Daarom stimuleren we onze collega's om bij alles wat zij doen, te letten op kansen voor vrijwilligerswerk. Want kansen voor vrijwilligerswerk zijn kansen voor onze patiënten, cliënten en deelnemers, maar ook mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te ontwikkelen.

Vrijwilligers zijn betekenisvol voor andere mensen. Maar ook voor vrijwilligers zelf heeft het doen van vrijwilligerswerk een meerwaarde: voldoening, uitdaging, ervaring en het vergroten van kennis.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Jong, oud, zelfstandig wonend of (tijdelijk) opgenomen. We proberen voor iedereen passend vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Door het doen van vrijwilligerswerk ervaren mensen dat er altijd wel iets is wat iemand kan en dat het waardevol is om te kunnen deelnemen aan de maatschappij en betekenisvol te zijn. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de participatiesamenleving.

Wij hebben in het vrijwilligerswerk een breed pallet aan activiteiten en diensten:

  • Waarin mensen elkaar ontmoeten, erop uit gaan, bewegen.
  • Waarbij mensen ondersteund worden om zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven te houden.
  • Waardoor mensen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
  • Waardoor het welzijn van mensen in deze samenleving wordt verbetert.
  • Waardoor we naar elkaar omkijken en er samen voor zorgen dat bv. iemand thuis kan blijven wonen.

Als vrijwilligerswerk voor jou een middel is om stappen te maken naar werk kan dat via een werkervaringsplaats, we bieden je dan ondersteuning bij je doelen.

Aanmelden voor vrijwilligerswerk kan via info@wervdg.nl of op onze website door direct op een vrijwilligersvacature te reageren.