WABZ (werk als beste zorg) voor cliënten uit de GGZ

WABZ wordt alleen in Twente aangeboden

WABZ (Werk Als Beste Zorg) Algemeen:

  • WABZ loopt als pilot in Almelo en de regio Twente in samenwerking met Mediant.
  • WABZ is een tegenhanger van IPS.(individuele plaatsing en steun)
  • Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (Divosa, VNG, UWV en Cedris) is landelijk projectleider.
  • WABZ is bekend in Deventer en Zwolle maar nog niet operationeel.

Door de inzet van ‘Werk als beste Zorg’ worden GGZ-cliënten die kunnen en willen werken naar werk begeleid. Dit gebeurt door middel van gezamenlijke inzet van GGZ instellingen Mediant en Dimence en Werkplein Twente waarin de 14 Twentse gemeenten en het UWV vertegenwoordigd zijn. Om de verbinding tussen de organisaties tot stand te brengen zijn 11 sleutelfiguren actief binnen de organisaties. Bij WerV is dat Kiki Dijkstra als sleutelfiguur.

In het kader van 'Werk als beste Zorg’ willen we laten zien dat de cliënt beter gediend is met een aanpak waarbij werk een van de eerste stappen is. In de loop van het traject ervaart de cliënt meer positieve gezondheid, is er minder zorg nodig en is de cliënt financieel zelfredzamer. Door de inzet van sleutelfiguren van GGZ, gemeenten en UWV wordt de verbinding tussen professionals van de organisaties gelegd en kan er gebruik gemaakt worden van elkaars expertise in individuele klantsituaties.

Resultaten

  • Het welzijn van de cliënten verbetert;
  • Cliënten hebben op termijn minder of lichtere vormen van zorg nodig;

Minder cliënten doen een beroep op een (deel van de) bijstands- of UWV uitkering.

Aanmelden:
Sleutelfiguur namens DG/ WerV is Kiki Dijkstra k.dijkstra@wervdg.nl