Wat u moet weten

Bij de Dimence Groep is zorg en welzijn ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen: Dimence, de Kern, Transfore, Mindfit, Jeugd, WijZ en Impluz.

Waar mogelijk werken wij met vrijwilligers, aanvullend op het werk van de beroepskrachten. Niet alleen binnen de zorg en onze maatschappelijke- en welzijnsactiviteiten maar ook binnen onze ondersteunende diensten.

Aanmelding
Meldt u zich bij Werv als vrijwilliger en weet u al precies wat u gaat doen, omdat u reageert op een vacature? Dan voert u een gesprek met de contactpersoon van de desbetreffende functie of een vrijwilligers coördinator. Past de functie bij u, dan kunt u meestal snel aan de slag.

Wilt u graag geïnformeerd worden over uw mogelijkheden als vrijwilliger dan krijgt u een uitgebreider gesprek met de medewerker van Werv of een vrijwilligerscoördinator. Deze gaat samen met u op zoek naar het werk dat bij u past.

Vaste contactpersoon
Elke vrijwilliger heeft een vaste contactpersoon; dit is een beroepskracht. De contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt. Ook ondersteunt de contactpersoon u waar nodig bij uw werkzaamheden

Kennismakingsgesprek
Is er een geschikte vacature beschikbaar, dan volgt een kennismakingsgesprek met de contactpersoon van de betreffende vacature. Dit is een beroepskracht. In dit gesprek bepaalt u samen met de beroepskracht of de vrijwilligersfunctie bij u past. Wanneer u beiden enthousiast bent, worden er afspraken gemaakt over de inwerkperiode en wordt de vrijwilligersovereenkomst opgesteld.

Zo mogelijk wordt de vrijwilligersovereenkomst in tweevoud direct getekend, anders gebeurt dit tijdens de inwerkperiode. Wanneer een van beide twijfels heeft of de vacature geschikt is,dan wordt de vrijwilligerscoördinator opnieuw ingeschakeld.

Vrijwilligersovereenkomst
U en uw contactpersoon leggen in een vrijwilligersovereenkomst vast welke werkzaamheden u gaat verrichten. Ook werktijden en verdere afspraken zoals de gedragscode worden hierin vastgelegd. De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt; een exemplaar is voor u, het andere voor de vrijwilligersadministratie bij Werv. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking, wel van goede afspraken.

Als u in uw vrijwilligerswerk alleen werkt met individuele mensen (1 op 1) dan vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De aanvraag voor deze verklaring verzorgen wij voor u. Ook vergoeden wij de gemaakte kosten. Mocht u al een VOG hebben dan mag deze niet ouder zijn dan 1 jaar. Kan de VOG niet worden overlegd, dan wordt het contract ontbonden.

Verzekeringen
Ook wordt uitgekeerd bij schade en letsel dat ontstaat bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Ook is de schade aan vervoermiddelen, opgelopen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk verzekerd.

Tevens is er een autoverzekering voor vrijwilligers die schade dekt aan de privéauto bij zogenaamde dienstreizen.
Daarnaast vindt u hieronder de link naar de regeling die wij aanbieden voor een collectieve zorgverzekering voor vrijwilligers.

http://medewerkers.info/vp/dimencegroep

Vrijwilligersbeleid
Onderstaand vindt u links naar het vrijwilligersbeleid per stichting.

Dimence, de Kern, Transfore, Mindfit, Jeugd, WijZ en Impluz.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon voor vrijwilligers is de vrijwilligerscoördinator. U kunt bij haar terecht voor vragen of klachten, waarvan u het moeilijk vindt om direct te bespreken met uw contactpersoon.

U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 038 - 8515710 of per e-mail op adres r.blom@wijz.nu

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij horen graag van u!

Medewerkers Werv
T. 038 – 8 515 799
E. info@wervdg.nl