Wel Thuis

Wel Thuis

“Wel thuis” roepen we vaak wanneer we na een bezoek of verjaardag afscheid nemen. “Wel Thuis” betekent heel simpel goed thuis komen. Aan het eind van je behandeling ga je ook naar huis. Goed thuis komen is daarom van groot belang. Wat is er nodig voor jou om straks goed thuis te komen en hoe pak je thuis de draad weer op? Zijn je financiën op orde, heb je een goede daginvulling, wil je weer re-integreren naar werk, heb je vraagstukken waar juridische ondersteuning bij nodig is.  Met die vragen kun je terecht bij “Wel Thuis”. Samen met jou pakken we de vragen op en het liefst doen we dat snel. Zodat je aan het eind van je behandeling goed thuis kunt komen of thuis de draad weer op kunt pakken.

WelThuis zorgt ervoor dat mensen die worden behandeld perspectief ervaren. WerV doet dit door in te zetten op de verbinding tussen zorg en welzijn. Tijdens de behandeling gaan vrijwillige welzijnscoaches met cliënten in gesprek over wat zij nodig hebben om in de thuissituatie richting te geven aan hun leven. Waar nodig bieden de welzijnscoaches ondersteuning bijvoorbeeld bij het vinden van zinvolle dagbesteding of hulp bij financiën. WelThuis laat de brug naar de samenleving,  

Dimence, Transfore en Mindfit bieden geestelijke gezondheidszorg, dichtbij en eigentijds. Op basis van positieve psychologie werken we samen met jou aan het versterken van de veerkracht die je nodig bent om tegenslagen en uitdagingen in je leven het hoofd te bieden. Het kan zijn dat je naast psychische klachten ook te maken hebt met allerlei problemen op andere levensgebieden.
Zijn je financiën op orde, heb je een goede daginvulling, wil je weer re-integreren naar werk, heb je vraagstukken waar juridische ondersteuning bij nodig is. 

Hiervoor kun je naast je behandeling ondersteuning krijgen van WerV door middel van WelThuis. Met ondersteuning van de welzijnscoach pakken we de praktische zaken op en het liefst doen we dat snel. Hierdoor krijg je lucht en het gevoel dat je weer overzicht krijgt over je leven en de situatie.

Zo kun je zelf de regie houden over je leven en alles wat daarin gebeurt. Als het nodig is dat blijven we je ondersteunen totdat jij voelt dat je het weer alleen kunt.
Loop rustig eens naar binnen op een van onze locaties. Je bent van harte welkom.

WerV kan in samenwerking met zowel klinische- als ambulante behandellocaties “op maat” een WelThuis inloop inrichten. WerV is zo beschikbaar en bereikbaar voor medewerkers en cliënten, laagdrempelig en dichtbij.

Wil je weten wat we voor jouw client kunnen betekenen, hoort WelThuis ook op jouw locatie?
Voor vragen of  informatie over Wel Thuis  kun je terecht tijdens een van onze inloopmomenten of via de mail welthuis@wervdg.nl of info@wervdg.nl

We hebben al in verschillende locaties in Zwolle, Almelo, Hardenberg en Deventer inloop waar altijd welzijnscoaches aanwezig zijn.

In Almelo is dat iedere woensdagmiddag in ruimte 2C.031 (tweede verdieping) op de Westerdok van 13.30 – 15.30 uur.

Ook te bereiken via welthuisalmelo@wervdg.nl

In Hardenberg is dat:

  • Elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur aan de Ropcke Zweerslaan 2, locatie Viderus

In Zwolle is dat:

  • Iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in onze locatie  de Grasdorpstraat in ruimte 1B.04 en de therapieruimte  waar de WerV vlag voor staat.
  • Iedere woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in onze locatie aan de Burgemeester Roelenweg in ruimte 00.9

Ook te bereiken via welthuiszwolle@wervdg.nl

In Deventer is dat:

  • Iedere donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur  in onze locatie Rielerenk in ruimte 0.043, groepsruimte 8.

Ook te bereiken via welthuisdeventer@wervdg.nl