Wel Thuis/ Raad & Daad

Wel Thuis voor mensen die nog opgenomen zijn en Raad & Daad voor mensen die wat praktische hulp en ondersteuning kunnen gebruiken.

Wel Thuis

“Wel thuis” roepen we vaak wanneer we na een bezoek of verjaardag afscheid nemen. “Wel Thuis” betekent heel simpel goed thuis komen. Aan het eind van je behandeling ga je ook naar huis. Goed thuis komen is daarom van groot belang. Wat is er nodig voor jou om straks goed thuis te komen en hoe pak je thuis de draad weer op? Zijn je financiën op orde, heb je een goede daginvulling, wil je weer re-integreren naar werk, heb je vraagstukken waar juridische ondersteuning bij nodig is.  Met die vragen kun je terecht bij “Wel Thuis”. Samen met jou pakken we de vragen op en het liefst doen we dat snel. Zodat je aan het eind van je behandeling goed thuis kunt komen of thuis de draad weer op kunt pakken.
Voor vragen of  informatie over Wel Thuis  kun je op de afdeling vragen wanneer er een inloop is of  met en van de medewerkers contact opnemen via welthuis@wervdg.nl of info@wervdg.nl

Raad & Daad

Dimence en Mindfit bieden geestelijke gezondheidszorg, dichtbij en eigentijds. Op basis van positieve psychologie werken we  samen met jou aan het versterken van de veerkracht die je nodig hebt om tegenslagen en uitdagingen in je leven het hoofd te bieden. Het kan zijn dat je naast psychische klachten ook te maken hebt met bijvoorbeeld juridische kwesties, schulden of andere problemen.
Daarvoor kun je naast je behandeling ondersteuning krijgen bij Raad & Daad.
Je kunt bij ons onder andere terecht met vragen over wonen, financiën, juridische kwesties, (vrijwilligers)werk, zingeving en andere activiteiten. Samen met jou pakken we de vragen op en het liefst doen we dat snel voor een positieve gezondheid.
Voor vragen of  informatie over Raad & Daad je aan je behandelaar vragen wanneer er een inloop is of  met en van de medewerkers contact opnemen via raadendaad@wervdg.nl of info@wervdg.nl