Werkfit Re-integratie diensten

Als je lange tijd niet hebt gewerkt door ziekte of een beperking, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. ‘Ondanks mijn beperking wil ik graag aan het werk. Hoe pak ik dat aan?’

Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. UWV houdt hier zo veel mogelijk rekening mee. Er zijn verschillende diensten om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te helpen.

LET OP!
Vanaf 1 januari 2021 veranderen de regels voor de Wajong en lijken de verschillende soorten Wajong (oude Wajong, Wajong2010 en Wajong2015) meer op elkaar. Het kan zijn dat de Wajong-informatie die je hebt niet meer helemaal actueel is. Kijk op uwv.nl/veranderingenwajong wat de veranderingen voor jou betekenen.

Een Werkfit-traject van UWV kan je verder helpen.

Bij WerV kun je aan alle re-integratiediensten deelnemen en hierbij begeleiding ontvangen.
 

De ‘Modulaire Re-integratiediensten’. Dit onderdeel bestaat uit 3 re-integratiediensten:

  1. ‘Participatie interventie’. Deze dienst is gericht op het activeren van de klant. Hierdoor kan hij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.)
  2. ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant in relatie tot werk. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.)
  3. ‘Begeleiding bij scholing’. Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Deze diensten worden vaak per stuk aangevraagd maar kunnen elkaar ook opvolgen.
De arbeidsdeskundige en of de werkcoach kunnen samen met jou bepalen welke module geschikt lijkt. Als 1 module wordt afgesloten volgt er overleg over een vervolg of afsluiten met het UWV, de re-integratiecoach en uiteraard met jou.

De dienst 'Werkfit maken'. Deze dienst is voor klanten die nog niet kunnen werken en helpt de klant om geschikt te worden voor:

  1. Het werk;
  2. Het volgen van een noodzakelijke opleiding.

Heb je door ziekte of arbeidsongeschiktheid een lange periode niet gewerkt en wil je nu (weer) aan de slag? Je eigen geld verdienen, maar vooral weer meedoen? UWV kan je helpen stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Dat noemen we ‘werkfit maken’. Jij bepaalt daarbij wat je nodig hebt. WerV ondersteunt door coaching en je weer laten meedoen aan activiteiten die bijdragen aan herstel en weer meedoen.

VOOR WIE IS WERKFIT MAKEN
Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WGA, Wajong, WAO of WAZ) hebben. Ook flexwerkers en mensen die tijdens hun WW-uitkering arbeidsongeschikt raken, kunnen een ZW-uitkering krijgen via het UWV en zodoende onder de Werkfit regeling vallen. Het Werkfit-traject is erop gericht om jou (weer) fit te maken voor werk. De duur van de begeleiding hangt af van jouw situatie. Je krijgt maximaal 18 maanden begeleiding. Met een Ziektewet-uitkering krijg je maximaal 6 maanden begeleiding.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR WERKFIT MAKEN
Met Werkfit maken werk je aan het versterken van je werknemersvaardigheden. Denk hierbij aan sociale vaardigheden, motivatie en werkhouding. Na het volgen van het traject ben je klaar voor het vinden van een betaalde baan. In overleg met je re-integratiecoach bepaal jij wat je nodig hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals coaching, training, een snuffelstage en beroepskeuzetest.

WIL JE GEBRUIKMAKEN VAN WERKFIT MAKEN?
De aanvraag en invulling van een Werkfit-traject gebeurt in overleg met je arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij of zij bekijkt samen met jou of een Werkfit-traject passend is bij jouw situatie. Samen kijken jullie naar jouw mogelijkheden om werkfit te worden en stel je een werkplan op waarin staat wat je graag wilt leren. Als je in de Ziektewet zit, heb je eerst een gesprek met een re-integratiebegeleider. Het Werkfit-traject doorloop je vervolgens samen met een coach van een re-integratiebedrijf, jij mag hierin zelf een keuze maken met welk re-integratiebedrijf je aan de slag wilt. WerV is er daar één van. Als je start met een traject wordt er wel verwacht dat je deze ook afmaakt. Er wordt rekening gehouden met het feit dat je medische situatie kan veranderen tijdens deze periode.

De dienst ‘Praktijkassessment’.
Deze dienst is voor klanten die moeilijk in kunnen schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Aanmelden; Via het UWV kun je zelf melden dat je een werkfit traject wilt op starten. Het UWV kan dit na toestemming dan inkopen bij WerV onder de naam Dimence Groep.

Heb je wat hulp nodig bij het aanvragen? Dit kan via je contactpersoon of als je die niet hebt via reintegratiewerv@wijz.nu