WerV; Hèt schakelpunt voor een doorlopende participatielijn

WerV ondersteunt en stimuleert alle vormen van vrijwilligerswerk en participatie binnen de Dimence Groep. Ons uitgangspunt: iedereen doet mee in de maatschappij!

We creëren contact, kansen en mogelijkheden. We bieden begeleiding op maat.

Voor alle cliënten binnen de DG is meedoen en (werken aan) een (betaalde) baan logisch onderdeel van hun hersteltraject. Binnen de DG en zijn er activiteiten op alle werkniveaus maar we weten het vaak niet van elkaar! WerV heeft de opdracht om zichtbaarheid en samenhang te realiseren tussen alle activiteiten binnen de gehele DG. Werv heeft hiervoor dit digitale “Schakelpunt”.

Het Schakelpunt is een kennis- en expertisecentrum, vacaturebank, aanjager, intermediair en makelaar voor bestaande interne ideeën en activiteiten op het gebied van participatie en vrijwilligerswerk maar we houden ons ook bezig met het (mede) opzetten van projecten om cliënten de mogelijkheid te bieden om op elk niveau dagbesteding, arbeidsmatige activiteiten, ontwikkelplekken richting vrijwilligerswerk en betaalde arbeid deel te nemen in het kader van herstel en deelname aan de maatschappij.

We brengen verbinding in deze activiteiten, stimuleren onderlinge samenwerking intern, maar ook met externe partijen en faciliteren de in- door- en uitstroom van de cliënten.

Schakelpunt