WerV vrijwilligerswerk & participatie

WerV stimuleert en ondersteunt tijdens behandeling alle vormen van vrijwilligerswerk participatie en herstel binnen behandeling bij de Dimence Groep en in de maatschappij. We fungeren hierin als centraal schakelpunt en zijn beschikbaar voor alle clienten en medewerkers van de Dimence Groep.

Ons uitgangspunt: iedereen doet mee in de maatschappij. Soms is daar ondersteuning bij nodig.
WerV creeërt contact, kansen en mogelijkheden. We bieden begeleiding op maat en slaan
een brug tussen de zorg en de samenleving.

Waarom WerV
Zorg bieden is meer dan behandelen. De weg naar herstel gaat niet alleen over  het oplossen van klachten en beperkingen, maar vooral over wat het leven voor mensen betekenisvol maakt. Dat daagt professionals uit om anders te kijken en anders te doen. Daar komen vragen rond zingeving, kwaliteit van leven, relaties met anderen en een betekenisvolle invulling van de dag bij kijken. Want voor iedereen geldt: meedoen, groeien en gezien worden bevordert je zelfvertrouwen, eigenwaarde en je geloof in eigen kracht.

Wat doet WerV
WerV legt verbinding en initieert contact. We brengen mensen letterlijk in beweging door begeleiding naar werk of deelname aan activiteiten.
Binnen WerV kennen we drie hoofdthema’s; vrijwilligers, participatie en Wel Thuis/ Wachtkracht.
Vanuit drie centrale regio’s; Zwolle, Almelo en Deventer richten we ons op deze hoofdthema’s waarbij we regio gebonden vragen beantwoorden maar ook ondersteuning verlenen aan andere gebieden waarin de Dimence groep actief is.

Vrijwilligers
Voor alle regio’s werven we actief vrijwilligers ter ondersteuning van cliënten en cliënt activiteiten. Dit doen we vanuit de drie hoofdregio’s waarbij onze vrijwilligers coördinatoren een belangrijke verbindende schakel vormen tussen vraag en aanbod.
Van een taal of wandelmaatje tot een vrijwilliger binnen de kliniek of werk leer centrum, voor iedere vraag zoeken we een passend antwoord en voor iedere vrijwilliger een passende plek. Inmiddels hebben we al meer dan 1350 vrijwilligers mogen verwelkomen.

Vrijwilligers zijn onze collega’s. Hun werk is nooit vrijblijvend en altijd serieus. Zij hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid. WerV kent hun kracht en meerwaarde. Daarom zorgen we voor een goede ondersteuning en optimale inzet van hun talent. WerV helpt bij werving en selectie van vrijwilligers. We regelen de juiste contracten, verzekeringen en de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast bieden we centrale scholing, aandacht en attenties en een jaarlijks vrijwilligersfeest. Voor meer informatie over het vrijwilligersbeleid kunt u op deze link klikken.

Participatie
We ondersteunen cliënten in het vinden van een passende plek om voldoening uit de dag te halen en bieden waar nodig ondersteuning in het traject. Van het kopje koffie in het wijkcentrum tot een (betaalde) werkplek. Waar nodig zijn wij betrokken bij de individuele client en/ of de locatie om te ondersteunen. Zo komt de client op een plek die past, kijken we naar ontwikkelwensen en dragen bij aan het breed beschikbaar maken van mooie kansen.

Wel thuis/ wachtkracht
Ook zijn we er voor en na een behandeling. Geven dat, soms praktische, steuntje in de rug en zorgen voor verbinding.
Wat heb je nodig om je goed te voelen? Al tijdens een opname of behandeling gaat een vrijwilliger hierover in gesprek met de cliënt. Samen onderzoeken we meerdere levensdomeinen zoals (vrijwilligers)werk, opleiding, financiën, wonen, sociale contacten, vrije tijd en gezondheid. We brengen in kaart welke ondersteuning nodig is en zetten die in gang. Van toe leiden naar een voetbalclub tot ondersteuning bij schulden.
De vrijwilliger werkt hierbij onder supervisie van een beroepskracht van WerV.

WerV ondersteunt jou als professional
Wat kan een vrijwilliger bijdragen aan het herstel van mijn cliënt, tijdens en na de behandeling? Is vrijwilligerswerk iets voor mijn cliënt en krijgt hij daar ondersteuning bij? Welke initiatieven zijn er voor mijn cliënt op zoek naar nieuwe contacten? Hoe werk ik als professional goed samen met vrijwilligers?

De huidige visie op zorg vraagt om een nauwe verbinding met het sociaal domien en de samenleving. Mogelijk komen daarbij veel nieuwe vragen op je af. WerV heeft de kennis en ervaring om jou en je cliënt optimaal te ondersteunen bij vragen rond participatie. Ook helpen we je bij vragen over het werken met vrijwilligers. We bieden je training en advies. We kennen de mogelijkheden en de trends, de valkuilen en de kansen.

WerV werkt voor alle stichtingen van de Dimence Groep. We hebben goed contact met belangrijke ketenpartners en kennen de lokale initiatieven.
We beschikken over een groot netwerk en kijken over grenzen heen.

Kom in contact!
WerV vrijwilligerswerk & participatie

T: 038 8515799
E: info@wervdg.nl

W: wervdg.nl