WerV vrijwilligerswerk & participatie

WerV stimuleert en ondersteunt alle vormen van vrijwilligerswerk en participatie binnen de Dimence Groep. Ons uitgangspunt: iedereen doet mee in de maatschappij. Soms is daar ondersteuning bij nodig.
WerV creeërt contact, kansen en mogelijkheden. We bieden begeleiding op maat en slaan
een brug tussen de zorg en de samenleving.

Waarom WerV
Zorg bieden is meer dan behandelen. De weg naar herstel gaat niet alleen over  het oplossen van klachten en beperkingen, maar vooral over wat het leven voor mensen betekenisvol maakt. Dat daagt professionals uit om anders te kijken en anders te doen. Daar komen vragen rond zingeving, kwaliteit van leven, relaties met anderen en een betekenisvolle invulling van de dag bij kijken. Want voor iedereen geldt: meedoen, groeien en gezien worden bevordert je zelfvertrouwen, eigenwaarde en je geloof in eigen kracht.

Wat doet WerV
WerV legt verbinding en initieert contact. We brengen mensen letterlijk in beweging door begeleiding naar werk of deelname aan activiteiten.
Ons werk kent de volgende pijlers:

Samenspel
Vrijwilligers zijn van grote waarde als aanvulling op de behandeling van de professional. Zij geven nét dat beetje extra aandacht of bieden een helpende hand. Gewoon van mens tot mens. Ze maken een wandeling, een praatje of gaan mee naar het buurthuis in de wijk.

Wel Thuis
Wat heb je nodig om je goed te voelen? Al tijdens een opname of behandeling gaat een vrijwilliger hierover in gesprek met de cliënt. Samen onderzoeken we meerdere levensdomeinen zoals (vrijwilligers)werk, opleiding, financiën, wonen, sociale contacten, vrije tijd en gezondheid. We brengen in kaart welke ondersteuning nodig is en zetten die in gang. Van toe leiden naar een voetbalclub tot ondersteuning bij schulden.
De vrijwilliger werkt hierbij onder supervisie van een beroepskracht van WerV.

KansRijk
De cliënt vindt een passende vrijwilligersfunctie en een vrijwillige coach zorgt voor begeleiding op de werkvloer. De coach helpt letterlijk mee. Hij coacht taakgericht en heeft daarnaast aandacht voor sociaal emotionele aspecten. Door deze begeleiding op maat kan de cliënt zich stapje voor stapje ontwikkelen in de functie en toe groeien naar zelfstandig vrijwilligerswerk of een betaalde baan.  

Welzijn op recept
In gesprek met cliënten in afwachting hun van behandeling over wat er speelt in hun leven en waar zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Welzijn op recept lijkt op Wel Thuis, maar is preventief. We kijken samen met de cliënt naar meerdere levensdomeinen en zetten ondersteuning in, bijvoorbeeld rond sociaal isolement of schuldenproblematiek. Soms kan met deze lichte ondersteuning voorkomen worden dat iemand in behandeling gaat of instroomt in de specialistische GGZ terwijl basis GGZ voldoende is.

WerV en vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn onze collega’s. Hun werk is nooit vrijblijvend en altijd serieus. Zij hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid. WerV kent hun kracht en meerwaarde. Daarom zorgen we voor een goede ondersteuning en optimale inzet van hun talent. WerV helpt bij werving en selectie van vrijwilligers. We regelen de juiste contracten, verzekeringen en de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast bieden we centrale scholing, aandacht en attenties en een jaarlijks vrijwilligersfeest. Voor meer informatie over het vrijwilligersbeleid kunt u op deze link klikken.

WerV ondersteunt jou als professional
Wat kan een vrijwilliger bijdragen aan het herstel van mijn cliënt, tijdens en na de behandeling? Is vrijwilligerswerk iets voor mijn cliënt en krijgt hij daar ondersteuning bij? Welke initiatieven zijn er voor mijn cliënt op zoek naar nieuwe contacten? Hoe werk ik als professional goed samen met vrijwilligers?

De huidige visie op zorg vraagt om een nauwe verbinding met het sociaal domien en de samenleving. Mogelijk komen daarbij veel nieuwe vragen op je af. WerV heeft de kennis en ervaring om jou en je cliënt optimaal te ondersteunen bij vragen rond participatie. Ook helpen we je bij vragen over het werken met vrijwilligers. We bieden je training en advies. We kennen de mogelijkheden en de trends, de valkuilen en de kansen.

WerV werkt voor alle stichtingen van de Dimence Groep. We hebben goed contact met belangrijke ketenpartners en kennen de lokale initiatieven.
We beschikken over een groot netwerk en kijken over grenzen heen.

Kom in contact!
WerV vrijwilligerswerk & participatie

T: 038 8515799
E: info@wervdg.nl

W: wervdg.nl