Stap voor stap

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het hebben van een passende dag invulling een belangrijk onderdeel van hun herstel. Bij Mediant en Dimence Groep (met uitvoeringsteam Werv) maken ongeveer 250 personen gebruik van het aanbod van dagbestedingsactiviteiten. In een veilige en vertrouwde setting houden ze zich bezig met verschillende activiteiten, begeleid door betrokken activiteitenbegeleiders.

Veel van de deelnemers aan dagbesteding kunnen echter meer dan ze nu doen!

Maar:

“Wat als het niet goed gaat, kan ik dan nog wel terugkomen bij jullie op de dagbesteding?”

“Wat gebeurt er dan met mijn uitkering? Kom ik niet in de schulden?”

“Ik durf niet, ik blijf wel hier. Ik weet wat ik heb”

Simpel Switchen en het programma ‘Stap voor Stap: Van dagbesteding naar beschut werk’ biedt voor deze doelgroep bij uitstek een uitgelezen mogelijkheid om veilig en in alle rust zorgvuldig stappen te kunnen zetten richting de arbeidsmarkt.

In Twente is er sinds 2019 een samenwerking tussen GGZ instellingen Stichting Dimence (via Werv), Mediant, het UWV en de 14 Twentse gemeenten: Werk als beste Zorg.

De samenwerking heeft betrekking op de toeleiding van psychisch kwetsbaren naar werk. Medewerkers van GGZ en gemeente/UWV begeleiden kandidaten samen naar werk waarbij er geprofiteerd wordt van de expertise van beide kanten. Ook is er afstemming tussen de zorg- en de uitkeringskant. Dat voorkomt problemen en levert meer op voor de kandidaat.

13 zg. sleutelfiguren (professionals werkzaam bij gemeenten, UWV, Mediant en Werv) zorgen voor de verbinding tussen de organisaties op cliëntniveau. Ruim 100 kandidaten zijn inmiddels gestart met een begeleidingstraject. Werk als beste Zorg is gericht op kandidaten die binnen enkele maanden naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid. Kandidaten die op dit moment dagbesteding hebben maar kunnen doorgroeien naar (beschut) werk doen dit vaak in dermate kleine stappen dat het niet past binnen deze aanpak. En omdat zij binnen de dagbesteding als groep worden begeleid is het niet mogelijk om deze kandidaten de individuele begeleiding te geven die zij nodig hebben. De bestaande infrastructuur kan echter wel goed worden benut voor de begeleidingstrajecten die we binnen
‘Actief Herstel - Stap voor Stap’ uitvoeren.

Heb je belangstelling voor een traject via “Stap voor Stap”? neem dan contact op met;

Kiki Dijksta van WerV; k.dijkstra@wervdg.nl
Of met Marco in ’t Hof van WLC Almelo; k.inthof@dimence.nl