Bewoners Brinkgreven gaan het facilitair bedrijf van Go Ahead Eagels versterken

Negen patiënten van Brinkgreven in Deventer gaan de groenvoorziening rond het voetbalstadion van Go Ahead in Deventer onderhouden. Bij slecht weer zorgen zij ervoor dat de overdekte tribunes en de achtduizend stoeltjes schoon worden gemaakt. Daarmee ondersteunen zij het facilitair bedrijf van de voetbalclub.

De patiënten zijn op 24 november voor het eerst begonnen en zijn elke dinsdagmiddag en donderdagochtend bij het stadion te vinden.
De patiënten, zeven van de negen verblijven op Esquirol, hebben er veel zin in, vertelt George Gillissen, die dagelijks werkzaam is op Esquirol. “Deze mensen zijn vaak lang uit de maatschappij en hebben ondersteuning nodig om die maatschappij weer in te gaan. Die moeten ze nu op eigen kracht weer ontdekken, terug naar de mensen. Je moet daarvoor lef hebben. Wij hebben lef en Go Ahead heeft lef”, aldus George. De (praktijk)begeleiding van dit project is in handen van Mieke te Riele, all round vakbegeleider op Brinkgreven en een collega verpleegkundige.

Het plan om het facilitair bedrijf van Go Ahead op deze manier te versterken is tot stand gekomen via WerV. Het geeft mensen – in dit geval bewoners van Brinkgreven – weer kansen en mogelijkheden, waardoor ze weer perspectief krijgen. Het is een perfecte verbinding tussen zorg en welzijn, een van de uitgangspunten van de Dimence Groep èn WerV. Dit soort initiatieven kan worden ontplooid doordat WerV de behoeftes van de doelgroep kent.

Buren
Voor Go Ahead is de samenwerking heel vanzelfsprekend. Ronnie Janssen, hoofd facilitair bedrijf van Go Ahead: “Wij willen graag samenwerken met de Dimence Groep. Dat is niet meer dan logisch. We zijn al 101 jaar buren – we zitten naast elkaar in wat wel de groene long van Deventer wordt genoemd – en we kennen elkaar al heel lang. Op deze manier kunnen we elkaar heel mooi versterken.”

Het groen dat de patiënten van Brinkgreven onderhouden, is vooral te vinden op en langs het grote parkeerterrein. Bij Go Ahead is er geen enkel moment twijfel geweest of het wel mogelijk is om deze patiënten hiervoor in te zetten. “Nee”, zegt Ronnie Jansen, “we gaan gewoon beginnen en er zit ook geen tijdslimiet aan.

Woonwijk
Het groenproject heeft overigens niet alleen voordelen voor Go Ahead en de betrokken patiënten, maar ook voor de buurt. De Adelaarshorst (de naam van het voetbalcomplex) ligt midden in een woonwijk. Bij thuiswedstrijden levert dat voor de omwonenden nogal wat overlast op van kriskras  geparkeerde auto’s en fietsen. “Op deze manier kunnen we voor hen wat terug doen. Het ziet er straks allemaal veel verzorgder uit”, zegt Ronnie Jansen.

Hij en de betrokken vertegenwoordigers van de Dimence Groep sluiten overigens niet uit dat de samenwerking in de toekomst verder wordt uitgebreid. De plannen daarvoor zijn nu nog vaag. “Maar”, zegt Ronnie Janssen, “in de groene long tussen ons stadion, Brinkgreven en het Deventer ziekenhuis, komt straks ook een zorgboulevard met een sportmedisch centrum. We zijn nu al plannen aan het maken voor onze toekomst”. Grote kans dat de bewoners van Brinkgreven daar op termijn ook op de een of andere manier bij worden betrokken.

Bijschrift:
De vier direct betrokkenen bij het project. Van links naar rechts: Ronnie Janssen, hoofd facilitair bedrijf Go Ahead, Mieke te Riele,  all round vakbegeleidster, George Janssen, werkzaam op Esquirol en Monique Westrup, medewerker WerV.