Een ervaringsverhaal van een vrijwilliger - De Draad weer oppakken

‘De draad weer oppakken’ is een project wat zich richt op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun leven weer invulling te geven zoals ze dat zelf graag zouden willen. Vrijwilligers worden ingeschakeld die men luisteren en praten veel kunnen betekenen. Ook gaat men samen op pad om weer activiteiten te ondernemen.

Een vrijwilligster vertelt:

“Als je vraagt naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen. Als ik het voel dan neem je mij niet serieus”. Een citaat uit een gedicht van Leo Buscaglia

Dit gedicht werd eens voorgedragen. Ik denk dat luisteren naar iemand het belangrijkste is wat je iemand kunt aanbieden die de draad kwijt is.

Het alleen zijn na het overlijden van je man/vrouw is voor velen moeilijk, zeker om dan het leven weer op de rails te krijgen. Als vrijwilliger is het belangrijk dat je goed naar iemand kunt luisteren en dat je deze soms met raad en daad bij kunt staan. Ik heb mijn cliënt aangehoord en gestimuleerd om iets te ondernemen om zo weer onder de mensen te komen, maar jeu de boules , Salsa-dansen, zwemmen en wandelen hebben toch niet helemaal dat gebracht wat ze ervan gehoopt had. Het leidde er niet toe dat er iemand kwam die eens wat meer tijd had om 's avonds eens bij elkaar te eten en wat te praten. Want het alleen zijn en elke dag maar weer geen klankbord te hebben blijkt het ergste te zijn. Mijn cliënt en ik hebben vaak veel gepraat samen tijdens een wandeling en daarna bij een kopje thee bij haar thuis. Het ging over van alles. Soms vond mijn cliënt het ook wel moeilijk omdat ze dacht mij er te veel mee te belasten. Wat ik ook merkte was dat ze haar kinderen er niet te veel mee wilde belasten. Veel hebben we gepraat over haar overleden man. Waarbij ik wel eens gedacht heb is het gesprek niet te indringend geweest.

Kortgeleden heeft mijn cliënt mij vertelt dat ze een nieuwe relatie heeft. Dat is gelopen via een keurig relatiebureau. Hier heb ik enthousiast op gereageerd omdat ik wel voelde wat het gemis bij haar was. Nu blijkt de nieuwe relatie volgens mij een super aardige man te zijn. Er is een klik en het leven is weer leuker voor mijn cliënt. We hebben afgesproken ons goede contact wat te blijven onderhouden.

Ik zou zeggen happy end.